TAILIEUCHUNG - Vài nét về quan hệ thương mại Hàn Quốc – Nhật Bản (1991–2013)

Bài viết này tập trung trình bày những nét tiêu biểu nhất trong quan hệ thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2013, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét về quá trình hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực quan trọng này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 6, Số 2 (2016) VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC – NHẬT BẢN (1991 – 2013) Cao Nguyễn Khánh Huyền Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: khanhhuyencao2109@ TÓM TẮT Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trong mối quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản, vấn đề kinh tế nổi lên như một trong những điểm sáng hiếm hoi trong vô vàn những mâu thuẫn, rào cản từ lịch sử và chính trị. Kể từ thập niên 1990 trở đi, trước những biến động đáng kể của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là hai sự kiện Chiến tranh lạnh kết thúc (1991) và cuộc khủng hoảng Tài chính – tiền tệ châu Á (1997 – 1998), một mặt có những tác động nhất định đến nền kinh tế của cả Hàn Quốc và Nhật Bản, mặt khác buộc hai quốc gia này phải có sự duy trì và hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tiêu biểu là trong lĩnh vực thương mại. Bài viết này tập trung trình bày những nét tiêu biểu nhất trong quan hệ thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2013, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét về quá trình hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực quan trọng này. Từ khóa : Hàn Quốc; Nhật Bản; quan hệ thương mại. 1. KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC – NHẬT BẢN TRƯỚC NĂM 1991 Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nói chung và quan hệ thương mại giữa hai quốc gia này nói riêng trước thời điểm năm 1965 chịu sự chi phối mạnh mẽ của vấn đề chính trị. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra hai cuộc Chiến tranh thế giới, bán đảo Triều Tiên đã phải chịu ách áp bức, bóc lột của đế quốc Nhật cả về vật chất lẫn tinh thần, trên phương diện kinh tế lẫn chính trị, xã hội và đứng trước nguy cơ bị đồng hóa về mặt văn hóa. Những “vết thương” từ quá khứ ám ảnh và trở thành rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa hai dân tộc. Kể từ khi nhà nước Đại Hàn Dân Quốc ra đời năm 1948 ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, mối quan hệ trên mọi phương diện giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn ở trong tình trạng đối đầu khi mà tâm lý chống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.