TAILIEUCHUNG - Ebook Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp Đông y - Châm cứu: Phần 2 - NXB Y học

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Lược qua người xưa chữa rối loạn tiền đình, Hải thượng Lãn ông chữa rối loạn tiền đình, ông Đan Khê chữa rối loạn tiền đình, ông Cảnh Nhạc chữa rối loạn tiền đình,. chi tiết nội dung tài liệu. | PHẦN VII LƯỢC QUA NGƯỜI XƯA CHỮA RỐI LOẠN TIÈN ĐÌNH A- Cách chữa của Hải thượng Lãn Ong. Óng cho rằng hậu thiên hư thì hỏa động lên chân thủy tiên thiên suy thì hỏa bô c lên cho nên a Bệnh nhẹ thì trách ở hậu thiên nên ông dùng bài Dưổng vinh thang Quy Tỳ thang hợp vđi Hoàng kỳ tứ vật thang nếu hỏa thịnh thì thêm thuốc mát để chế bớt đi. b Bệnh nặng thi trách ỏ Tiên thiến như bổ thủy để chế hỏa hư dùng Lục vị địa hoàng hoàn gia ngưu tất ngũ vị đê thu ỉiễm hự hỏa hỏa thịnh thì thêm Tri mẫu Hoàng bá để chế bớt sức mạnh của hỏa - hoặc vì hư yểu mà hỏa thịnh nên dùng Quế Phụ dế dẫn hỏa v ê ngũôn. Hoặc vì Tỳ hư không tàng chứa được dương nên dùng thuốc ngọt ấm thêm ngũ vị để ỉiễm nạp lại. c - Phương thang L Thang qui tỳ. Tế sinh phương 76 a- Công dụng-. Trị chứng lo nghĩ tổn thương Tỳ huyết hư phát sốt ăn ít thân thể mỏi mệt hoặc Tỳ hư không thể giữ được máu sinh ra sình ra máu đì trái đường nôn máu ỉa máu. Hoặc ỉà hay quên. Tìm run rẩy rung động sợ hãi ít ngủ - hoặc Tâm Tỳ đau tự ra mồ hoi mồ hồi trộm hoặc chân tay mình mây sưng đau đại tiện không đều hoặc đàn bà kỳ kinh không chuẩn sốt chiều nóng bên trong hoặc có mang mà uất kết tổn thương Tỳ. b- Vị thụốc Quy thân 1 đồng cân Nhân sâm Bạch linh có nơi dùng Phục thần Hoàng kỳ sao 1 nơi làm 1 5 đông cân Bạch truật sao đất 1 nơi nấu kỹ Long nhãn nhục 1 nơi ỉà Quế nhục Toan táo nhân sao nghiền đều 2 đồng cân Thanh mộc hương Cam thảo nưđng đều 5 phân. Viễn chí bỏ lõi 1 đồng cân 1 phương không Nhân sâm Đương quỉ . c- Cách dùng . Thêm Gừng tươi 3-5 lát Hồng tảo 1-2 quả nước trong sắc uống ấm không kể lúc nào. Trẻ con nóng lở mẹ con cùng uống. d- Lởi bàn Tâm chứa thần mà sinh ra máu Tỳ chứa ý mà thông nhiếp máu lo nghĩ quá độ thì 2 tạng bị thương mà máu chẳng về kinh máu ở tâm không đủ thì hay quên rung động run rẩy sợ hãi không ngủ. Tỳ máu không đủ thì ăn ít thích nằm thân thể mỏỉ chân tay rã rởi không thể thống nhiếp được máu dẫn đến máu đi càn - nặng hơn thì khí Uất mà Tâm Tỳ bị đau ở phụ nữ thì khí 77 hư mà kinh nguyệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.