TAILIEUCHUNG - Báo cáo thường niên 2015: Ngân hàng HDBank

Tài liệu gồm các nội dung chính: Tổng quan HDBank, quản trị ngân hàng, báo cáo hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016, báo cáo kiểm toán,. chi tiết nội dung tài liệu. | 1 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 MỤC LỤC THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG QUAN Giới thiệu chung về HDBank Tầm nhìn/Sứ mệnh/Giá trị cốt lõi Các cột mốc phát triển 10 sự kiện nổi bật năm 2015 Các giải thưởng nổi bật QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị Báo cáo của Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát Ban Điều hành Báo cáo về quản trị ngân hàng BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Báo cáo hoạt động chung của Ban điều hành Khối Khách hàng cá nhân Khối Khách hàng doanh nghiệp Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Và Định Chế Tài Chính (CIB) Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ Khối Quản trị rủi ro Khối Vận hành Khối Nhân sự Khối Công nghệ thông tin và ngân hàng điện tử Hoạt động an sinh xã hội ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Công bố của Ban giám đốc Ý kiến của Kiểm toán độc lập MẠNG LƯỚI 3 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thưa Quý Khách hàng, Quý Cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Thành phố HCM, Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực với các dấu ấn lớn như: GDP đạt mức cao nhất trong năm 5, lạm phát ổn định, tham gia đàm phán thành công hiệp định TPP. Tuy nhiên, những bất ổn của thị trường tài chính thế giới (thị trường chứng khoán Trung Quốc vỡ bong bóng, biến động lãi suất đồng USD, đồng nhân dân tệ phá giá, biến động giá dầu) tiếp tục gây không ít ảnh hưởng bất lợi cho thị trường tài chính, tiền tệ trong nước. Từ những năm trước đây, do những khó khăn bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước, quốc tế, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã rơi vào tình trạng mất an toàn và có nguy cơ vỡ nợ, một số ngân hàng đã bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và buộc phải sáp nhập. Nhận thức được những khó khăn thách thức phải đối mặt, HDBank đã triển khai và quyết liệt hoàn thiện phương án tự cơ cấu và cải cách toàn diện thông qua việc sáp nhập với Ngân hàng Đại Á và mua lại công ty Tài chính SGVF (hiện nay là HD SAISON). Năm 2015 đã ghi nhận .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.