TAILIEUCHUNG - Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Hóa học lớp 10 - Sở GĐ&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Hóa học lớp 10 gồm các câu hỏi với cấu trúc nhiều dạng bài tập kem theo đáp trả lời sẽ giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, cách giải đề thi qua đó xây dựng được cho mình kế hoạch học tập, ôn thi hiệu quả nhất. | SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ Trường THPT Lê Lợi ĐỀ THI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016-2017 MÔN HÓA-LỚP 10 Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Cl2 → HCl → Cl2 → NaCl → Cl2 → nước Javen Câu 2. (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau riêng biệt : H2SO4, HNO3, NaCl, Na2SO4. (sơ đồ, pt) Câu 3. (1,5 điểm) Viết phương trính phản ứng xảy ra, (nếu có) khi cho các chất sau tác dụng với dung dịch HCl: CuO, Fe, MnO2, CaCO3, Ag, Al(OH)3. Câu 4. (1 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra khi sục khí Clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Viết phương trình phản ứng. Câu 5. (2 điểm) Sục 6,72 lit khí SO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1 M. Tính khối lượng các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Câu 6. (1 điểm) Lập các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: Fe3O4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O → Câu 7. (2 điểm) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2. Nếu cho m gam X ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 5,6 lít SO2 (các khí đo ở đktc). a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X? ( Cho : H=1; C=12; O=16; Na=23; Cu=64; Fe=56; Br=80; Cl=35,5; S=32) Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng HTTH. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 Câu Ý Nội dung Điểm Câu Ý Nội dung Điểm Câu 1 Viết đúng 5 phương trình, mỗi pt 0,3 điểm 1,5 Câu 2 Nhận biết đúng mỗi chất được 0,25 đ 1,0 Câu 3 Viết đúng 5 phương trình, và nêu được Ag không phản ứng Mỗi pt đúng được 0,25 đ Nêu được hiện tượng chuyển màu xanh ( 0,5đ) 1,5 Câu 4 Câu 5 và viết pt đúng (0,5đ) nSO2 =6,72 /22,4= 0,3mol. nNaOH= 0,4x1= 0,4mol. Do nNaOH /nSO2 = 1,3 nên xảy ra các phản ứng: NaOH + SO2 → NaHSO3 x x x 2NaOH + SO2 → Na2SO3 +H2O 2y y y Ta có: x+ y = 0,3 x +2y = 0,4 Giải hệ phương trình ta được: x= 0,1; y=0,1 CM(NaHSO3) = CM(Na2SO3)= .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.