TAILIEUCHUNG - Kết quả phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ cằm

Mục tiêu nghiên cứu nhằm trình bày về chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị phẫu thuật (PT) biến dạng cằm bằng thủ thuật trượt cằm, dựa trên phân tích các chỉ số nhân trắc trên phim sọ, nêu kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả thẩm mỹ. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẨM MỸ CẰM Nguyễn Văn Hóa* TÓM TẮT Mục tiêu: Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị phẫu thuật (PT) biến dạng cằm bằng thủ thuật trượt cằm, dựa trên phân tích các chỉ số nhân trắc trên phim sọ, nêu kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả thẩm mỹ. Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 25 bệnh nhân được phẫu thuật trượt cằm (gồm 22 nữ, 3 nam), tuổi từ 18- 38 được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện RHM thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Xương được đưa về vị trí giải phẫu nên các chỉ số sọ mặt trở về giá trị chuẩn hơn, hầu hết BN đều hài lòng về kết quả thẩm mỹ Kết luận: Kết quả của loạt các trường hợp nghiên cứu này cho thấy rằng phẫu thuật chỉnh hình trượt cằm với cố định cứng là phương pháp khả thi để sửa chữa một loạt các biến dạng khác nhau của cằm. Từ khóa: Phẫu thuật cằm, biến dạng cằm, dị dạng xương hàm dưới, lẹm cằm, ABSTRACT RESULTS OF GENIOPLASTY Nguyen Van Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 151 - 154 Objective: Diagnosis and surgical treatment planning of a chin deformity by a sliding genioplasty based on hard and tissue analysis. Technique selection and easthetic results evaluation. Method: The sample of 25 pateints (22 women và 3 men) was treatmented in Odonto Maxillofacial Hospital Ho Chi Minh City. They were surgical treatmented by Osteotomy for sliding repostioning. Results: Bones are repositioned to more anatomical positions, therefore craniofacial indices returned to more normal values. All patients are satisfied with the aesthtic results. Conclutions: The results of this case series indicate that genioplasty with rigid fixation is feasible for correction of variety of chin deformities. Keywords: Genioplasty, dentofacial diformities, chin hypoplasia, chin protrution. cho được kết quả thẩm mỹ tự nhiên ngoài mong ĐẶT VẤN ĐỀ đợi. Chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: Một khuôn mặt hài hòa là khuôn mặt có các Phân tích

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.