TAILIEUCHUNG - Báo cáo thường niên 2012: Tập đoàn Vingroup

Tài liệu gồm các nội dung chính: Tổng quan Vingroup, hoạt động năm 2012, định hướng chiến lược của Vingroup, chính sách nhân sự, trách nhiệm với cộng đồng,. chi tiết nội dung tài liệu. | Địa chỉ liên hệ: TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vincom Village, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84 4) 3974 9999

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    58    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.