TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả khảo sát từ 74 phiếu điều tra cho thấy số doanh nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế (15/427 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 3,5%), trong đó số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chỉ chiếm 1,7% trong tổng số 407 doanh nghiệp loại này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 1 (2014) TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mai Ngọc Châu*, Phạm Khắc Liệu Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế *Email: ngocchau1279@ TÓM TẮT Từ các thông tin, số liệu thu thập được thông qua điều tra, khảo sát, bài báo cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả khảo sát từ 74 phiếu điều tra cho thấy số doanh nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế (15/427 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 3,5%), trong đó số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chỉ chiếm 1,7% trong tổng số 407doanh nghiệp loại này. Tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện SXSH là những khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi áp dụng SXSH. Bên cạnh đó, nhận thức của các doanh nghiệp chưa áp dụng SXSH khá tốt, có đến 84,4% doanh nghiệp có hiểu biết về SXSH. Tuy nhiên, số lượng cán bộ có hiểu biết về SXSH tại cơ quan quản lý nhà nước còn quá ít với 4 cán bộ. Do đó, đề tài đề xuất một số giải pháp đề tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước về SXSH và số lượng doanh nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khóa: Công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất sạch hơn, Thừa Thiên Huế. 1. MỞ ĐẦU Thừa Thiên Huế là 1 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền ng ố lượng lớn các doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù có góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội nhưng nhiều doanh nghiệp không xử l h t th i t iệt để gây ô nhiễm môi t ường, t ong đ những ơ ở gây ô nhiễm môi t ường nghiêm trọng. heo Chi ụ B o vệ Môi t ường tỉnh hừa hiên H ế, tính đến năm 2012, nhiề ơ ở n x t t ên địa bàn hưa thứ đầy đủ về v n đề b o vệ môi t ường, x th i tự do a môi t ường xung quanh. Công ty trách nhiệm hữ hạn (TNHH) S avi May mặ Phong Điền, Công ty Cổ phần (CP) Prime Phong Điền n x t menf it, th ộ Kh ông nghiệp Phong Điền, là á doanh nghiệp mứ độ g y ô nhiễm môi t .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.