TAILIEUCHUNG - Thực trạng và giải pháp thông tin về kinh tế biển đảo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên báo in

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng thông tin của báo in cũng như tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, phát huy vai trò của báo in trong việc thông tin về kinh tế biển đảo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ là cấp thiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÔNG TIN VỀ KINH TẾ BIỂN ĐẢO KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TRÊN BÁO IN Hồ Dũng Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: TÓM TẮT Phát triển kinh tế biển đảo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhất là trong tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. Đây là vùng có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng quan trọng, cũng như có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển đảo. Để quá trình phát triển kinh tế biển đảo của vùng theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước thì không thể thiếu vai trò báo chí nói chung, báo in nói riêng trong việc thông tin, tuyên truyền các chính sách; phát hiện, cổ vũ, khuyến khích các mô hình sản xuất hiệu quả; phản ánh những sai trái, tiêu cực; đề xuất các giải pháp phát triển hợp lý. Vì vậy, trên cơ sở khảo sát, thống kê, chúng tôi làm rõ thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò thông tin, tuyên truyền của báo in với kinh tế biển đảo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ khóa: báo in, kinh tế biển đảo, Duyên hải Nam Trung Bộ. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Với đường bờ biển dài gần , gồm nhiều đảo và quần đảo, có trữ lượng lớn về hải sản, khoáng sản, dầu mỏ, có vị trí chiến lược về giao thông, quốc phòng. biển đảo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 quần đảo Hoàng Sa (đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép năm 1974) và Trường Sa đang bị một số nước, lãnh thổ tranh chấp, xâm lấn trái phép, nên việc phát triển kinh tế biển đảo ngoài giúp tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực thì còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh - quốc phòng. “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2011 - 2020”, “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.