TAILIEUCHUNG - Ebook Chữa bệnh dạ dày bằng Đông Y: Phần 2 - NXB Hà Nội

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Luận bàn về chữa bệnh dạ dày, các bài thuốc chữa trị bệnh dạ dày hiện đang áp dụng, chữa dạ dày do đau ứ, chữa đau do giun, chữa đau dạ dày do loét,. chi tiết nội dung tài liệu. | PHẦN III LUẬN BÀN VỂ CHỮA BỆNH DẠ DÀY 1. BÀN CHỮA TỲ VỴ CỦA CẢNH NHẠC Trích dịch trong Cảnh Nhạc toàn thư trang 317 tập ỉ Tỳ vỵ có bệnh tự nên chữa tỳ là vì tỳ là tạng thổ rót đi khắp nơi trong toàn thân thế cho nên trong 5 tạng đều có khí của tỳ mà trong tỳ vỵ cũng đêu có khí của 5 tạng tỳ vỵ cùng 5 tạng có quan hệ gắn bó tương hỗ gắn bó với nhau cùng giúp đỡ nhau có thứ có thể chia mà có thứ có thể không chia tách ra được. Cho nên người khéo trị tỳ có thể điều được 5 tạng tức là chữa tỳ vỵ vậy. Người chữa tỳ vỵ mà khiến cho ăn tăng tiến dạ dày mạnh tức là làm yên 5 tạng vậy. Người đời nay chỉ biết Sâm Linh Chỉ Truật Sơn tra Mạch nha Thần khúc Hậu phác đều là thuốc của tỳ vỵ mà không biết phong hàn thấp nhiệt đều có thể chạm đến tỳ ăn uống nhọc mệt đểu có thể hại tỳ. Ví dụ như 1. Tà phong mà thắng thì nên làm cho tan đi các loại như Ma hoàng Quế chi Sài hồ Can cát đểu là thuốc chữa dạ dày vậy. 82 2. Tà nhiệt mà thắng thì nên dùng thuôc lạnh thế khì các loại Cầm Liên Tri Bá Chi tử Thạch cao cũng đều là thuốc chữa dạ dày cả vậy. 3. Tà thấp mà thắng thì nên làm cho khô ráo đi vậy thì các loại Xương truật Bạch truật Bán hạ Trư linh cũng đểu là thuốc chữa nó cả. 4. Thức ăn uống bị đình tích lại nên cho thông hành đi vậy thì các loại Tam lăng Nga truật Đại hoàng Mang tiêu há chang phải là thuốc chữa dạ dày sao 5. Nhọc mệt nội thương sinh đau dạ dày thì nên bổ thế thì loại Nhân sâm Hoàng kỳ Bạch truật Đỗ trọng chính là thuốc chữa dạ dày vậy. Song tạng phủ tuy chia ra 11 tạng phủ nhưng cùng có âm dương cùng có khí huyết. Vả lại kinh thái âm thường nhiều huyết ít khí kinh dương minh thường nhiều huyết nhiều khí. Giả thử 2 kinh này bị máu ứ thi thang Thừa khí để đương lại thuộc thuốc chữa tỳ vỵ. Lại như cái tà của 5 tạng đều thông với tỳ vỵ. 6. Nếu như tà gan mà phạm tỳ thì can gan tỳ đểu thực chỉ riêng bình cái khí của can cũng đã được rồi. Can mạnh mà tỳ yếu thì bỏ can mà cứu tỳ là được vậy. 7. Nếu như tà tâm mà xâm phạm tỳ tâm hỏa cái hỏa của tâm bốc thịnh thì làm mát .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    81    0    22-05-2022
6    71    0    22-05-2022
20    55    1    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.