TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm

Đề tài tổng hợp cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng, việc triển khai áp dụng mô hình vào doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác triển khai áp dụng hệ thống quản trị chất tại công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm; xác định những tồn tại và nguyên nhân của các tồn tại đó; đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN TIẾN THƯỞNG HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÚC LÂM Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS Lê Quân Hà Nội – 2013 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết quả đạt được trong luận văn là sản phẩm của riêng cá nhân, không sao chép lại của người khác. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan của mình. Hà Nội, ngày tháng năm Nguyển Tiến Thưởng 2 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 5S Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng QTCN Quy trình công nghệ QLCL Quản lý chất lượng PDCA Plan – Do - Check - Act Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành Động TQM Total Quality Management Quản lý chất lượng tổng thể GMP Good Manufaturing Practices Hệ thống thực hành sản xuất QC Quanlity Control Quản lý chất lượng QA Quanlity Assurance Đảm bảo chất lượng TQC Total Quanlity Contro Kiểm soát chất lượng toàn diện 3 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2-1: Tổng hợp thực trạng chất lượng sản phẩm của công ty. 47 Bảng 2-2: báo cáo chất lượng sản phẩm hàng xe máy năm 2012 48 Bảng 2-3: Kế hoạch xây dựng các văn bản quản lý chất lượng. 58 Bảng : Tổng hợp kết quả phân tích 69 4 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1-1: Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm. . 13 Hình 2-1: Các sản phẩm tiêu biểu của công ty. 38 Hình 2-2: Sơ đồ tổ chức của công ty Phúc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.