TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Mục đích của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản để làm rõ các khái niệm về cán bộ, công chức, chất lượng cán bộ, công chức. Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------- BÙI THỊ VÂN ANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN BÁ NGỌC HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài “Nâng cao chất lượng cán bộ công chức Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh” là công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân tôi, hoàn thành dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nguyễn Bá Ngọc. Các tài liệu, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và trung thực, chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2014 Học viên Bùi Thị Vân Anh LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và có được kết quả của luận văn này là nhờ sự i giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các thầy cô trực tiếp giảng dạy tại lớp. Cho phép tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô, đặc biệt là cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nguyễn Bá Ngọc, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn chi tiết để tôi hoàn thành tốt luận văn của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các Thầy giáo, Cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Thường trực Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt quá trình nghiên cứu luận văn. Cuối cùng với lòng biết ơn sâu sắc nhất xin dành cho gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều để bản thân tôi hoàn thành được chương trình học cũng như đề tài nghiên cứu./. Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2014 Tác giả Bùi Thị Vân Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i ii LỜI CẢM ƠN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.