TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra môn Toán học kỳ II lớp 9

Đề kiểm tra môn Toán học kỳ II lớp 9 gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận trong thời gian làm bài là 90 phút gồm các bài tập điển hình giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, ngoài ra đề thi còn giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nhận biết TN HPT bậc nhất 2 ẩn Thông hiểu TL 2 TN HS y = ax PTBH 1 ẩn 1 Hình trụ, nón, cầu TN 1 2 0,5 0,25 1,5 0,5 0,25 1 1 1,5 2 6 1 0,25 3,0 6 1,0 1 0,5 8 2,0 0,5 0,5 0,5 5 1 2 Tổng 1 2 1,0 Tổng TL 1 0,25 2 Góc với đường tròn TL 1 0,5 2 Vận dụng 3,5 5 0,5 1,5 9 5 2,75 3,75 22 3,5 10,0 Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Trong những câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước phương án trả lời đúng. ⎧x + 2 y = 1 ⎪ Câu 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ⎨ 1 ? ⎪y = − 2 ⎩ ⎛ ⎝ 1⎞ ⎛ ⎝ A. ⎜ 0; − ⎟ 2 ⎛ ⎝ 1⎞ B. ⎜ 2; − ⎟ 2 ⎠ ⎠ D. (1;0) 1⎞ C. ⎜ 0; ⎟ 2 ⎠ Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất? ⎧3 x − y = 3 ⎩3 x − y = −1 B. ⎨ ⎧3 x − y = 3 ⎩3 x − y = 1 ⎧3 x − y = 3 ⎩3 x + y = −1 D. ⎨ A. ⎨ ⎧3 x − y = 3 ⎩6 x − 2 y = 6 C. ⎨ 1 Câu 3. Cho phương trình x - y = 1 (*). Phương trình nào dưới đây kết hợp với (*) để được một hệ phương trình có vô số nghiệm? A. 2y = 2x – 2 B. y = 1 + x C. 2y = 2 - 2x D. y = 2x - 2 ⎧2 x − y = 3 ⎩x + 2 y = 4 Câu 4. Hệ phương trình: ⎨ có nghiệm là: ⎛ 2 −5 ⎞ ⎛ 10 11 ⎞ A. ⎜ ; ⎟ ⎝ 3 3⎠ B. ⎜ ; ⎟ ⎝3 3 ⎠ C. ( 2;1) D. (1; −1) 1 2 Câu 5. Cho hàm số y = − x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hàm số luôn luôn đồng biến B. Hàm số luôn luôn nghịch biến C. Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x 0 Câu 6. Phương trình x2 - 2(2m - 1)x + 2m = 0 có dạng ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) . Hệ số b của phương trình là: A. 2(m -1) B. 1 - 2m C. 2 - 4m D. 2m - 1 2 Câu 7. Tổng hai nghiệm của phương trình 2x - (k -1)x - 3 + k = 0 (ẩn x) là: A. − k −1 2 B. k −1 2 C. − k −3 2 D. k −3 2 Câu 8. Tích hai nghiệm của phương trình -x2 + 7x + 8 = 0 là: A. 8 B. -8 C. 7 D. -7 M Câu 9. Trong hình 1 biết x >

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    63    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.