TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư lưới điện tại Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích dự án đầu tư xây dựng lưới điện tại Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc trong thời gian qua, đề tài tập trung phân tích hiệu quả dự án một dự án điển hình, luận văn tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu, những lợi thế, những khó khăn–tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng, từ đó, dựa trên cơ sở khoa học đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng lưới điện. | LÊ NAM LONG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- LÊ NAM LONG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2011A Hà Nội – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- LÊ NAM LONG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM CẢNH HUY Hà Nội – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả neu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả Lê Nam Long Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng lưới điện CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Các Thầy giáo, Cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ - Phạm Cảnh Huy, người đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng với thời gian và trình độ còn hạn chế, nên bản luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô và các bạn đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 04 năm 2014 Tác giả Lê Nam Long Lê Nam Long 1 QTKD 2011A - PTTT Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng lưới điện MỤC LỤC Trang 7 Phần mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH KINH TẾTÀI CHÍNH CÁC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 10 . Các khái .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.