TAILIEUCHUNG - Sự bổ khuyết và tục biên của Việt thi tục biên với Toàn Việt thi lục

Bài viết là sự đánh giá khách quan về những điểm Việt thi tục biên đã bổ khuyết và tục biên được so với một bộ thi tuyển lớn là Toàn Việt thi lục, bước đầu thống kê số lượng tác giả và tác phẩm được bổ sung vào kho tàng tác phẩm thi ca của nước ta. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 2 (2016) SỰ BỔ KHUYẾT VÀ TỤC BIÊN CỦA VIỆT THI TỤC BIÊN VỚI TOÀN VIỆT THI LỤC Trần Hương Trà Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Email: TÓM TẮT “Việt thi tục biên” là tập thơ được soạn ra với mục đích “chép nối thơ” của Nguyễn Thu, tác phẩm là sự tập hợp của nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau của nhiều nhà thơ trong một khoảng thời gian dài. Nghiên cứu Việt thi tục biên có thể giúp ta có cái nhìn tương quan giữa các bộ thi tuyển, để có thể so sánh đối chiếu nhằm bổ sung những điểm còn thiếu sót trong nội dung và phạm vi phản ánh, cũng như về các tác giả và thơ ca được ghi chép lại trong các thi tuyển. Bài viết là sự đánh giá khách quan về những điểm Việt thi tục biên đã bổ khuyết và tục biên được so với một bộ thi tuyển lớn là Toàn Việt thi lục, bước đầu thống kê số lượng tác giả và tác phẩm được bổ sung vào kho tàng tác phẩm thi ca của nước ta. Từ khóa: Thi tuyển, Toàn Việt thi lục, Việt thi tục biên. 1. MỞ ĐẦU Trong kho tàng văn học Việt Nam, thi ca là thể loại có khối lượng tác phẩm đồ sộ nhất, không những về mặt số lượng mà còn cả về mặt chất lượng. Các thi phẩm thể hiện cái nhìn trực quan của tác giả về con người, tự nhiên, cuộc sống và về thời thế. Phản ánh trong các tác phẩm là tư tưởng, tâm tư, tình cảm, những bài học về đạo đức, nhân sinh mà tác giả rút ra thông qua chính cuộc đời, những trải nghiệm cuộc sống cả chốn quan trường lẫn cuộc sống bình dị thanh nhàn, kể cả những con người vì nỗi niềm “sinh bất phùng thời” mà phải ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc đều được mặc sức gởi gắm vào thi ca. Xuyên suốt lịch sử văn học, bộ phận văn học Hán Nôm nói chung và thi ca Hán Nôm nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng để lưu lại diện mạo hoàn chỉnh của văn học Việt Nam cũng như lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Lịch sử văn học Việt Nam đã ghi dấu rất nhiều bộ thi tuyển nổi tiếng như: - Việt âm thi tập 越音詩集 - Phan Phu Tiên 潘孚先 biên tập chép hơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.