TAILIEUCHUNG - Hiệu quả sau hai tuần điều trị amphotericin B trên viêm não - màng mão do c. neoformans tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới từ 11/08 đến 06/09

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng đáp ứng lâm sàng và cận lâm sàng sau 2 tuần điều trị amphotericine B trên bệnh nhân viêm não - màng não do C. neoformans tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Thành phố Hồ Chí Minh. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 HIỆU QUẢ SAU HAI TUẦN ĐIỀU TRỊ AMPHOTERICIN B TRÊN VIÊM NÃO - MÀNG MÃO DO C. NEOFORMANS TẠI BV. BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 11/08 ĐẾN 06/09 Nhữ Thị Hoa*, La Gia Hiếu*, Nguyễn Lê Hoàng Anh*, Trần Phủ Mạnh Siêu** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Viêm não-màng não do Cryptococcus neoformans là một trong những bệnh cơ hội chủ yếu trên bệnh nhân HIV/AIDS. Do đó việc điều trị tùy thuộc phần nào vào khả năng miễn dịch của ký chủ. Đánh giá hiệu quả sau 2 tuần tấn công Amphotericin B có thể cho phép suy diễn khả năng hồi phục hoặc tái phát trong giai đoạn duy trì tiếp theo với fluconazole. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng đáp ứng lâm sàng và cận lâm sàng sau 2 tuần điều trị amphotericine B trên bệnh nhân viêm não–màng não (VNMN) do C. neoformans tại BV Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM (BVBNĐ). Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Mô tả tiền cứu hàng loạt 47trường hợp VNMN do C. neoformans điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ) từ 11/2008 đến 6/2009. Định danh vi nấm bằng phương pháp nhuộm mực tàu. Mức độ nhiễm nấm được tính theo số khúm nấm trên canh cấy SDA. Thăm khám, phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận kết quả xét nghiệm từ hồ sơ bệnh án để thu thập các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị theo bảng câu hỏi cấu trúc. Tần số, tỉ lệ, số trung bình được đo lường và phân tích bằng kiểm định χ2, χ2 McNemar và Wilcoxon. Kết quả: Sau hai tuần điều trị Amphotericine B, các dấu hiệu kích thích màng não đều giảm (RR từ 8 – 28, p 0,05) (Bảng 2 và 3). Đây là nhóm triệu chứng chỉ điểm tình trạng tổn thương nhu mô não, đòi hỏi thời gian để phục hồi những tổ chức bị xâm lấn, vì thế, thời gian 2 tuần có thể chưa đủ để các biểu hiện tương ứng thể hiện sự thay đổi rõ rệt. Một nghiên cứu qui mô hơn, theo dõi trong thời gian dài hơn, sẽ giúp đánh giá chính xác sự hồi phục của nhu mô não bị tổn thương. Diễn tiến cận lâm sàng sau 2 tuần điều trị Khi so sánh trung bình nhân nồng độ đạm, đường và số lượng bạch cầu trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.