TAILIEUCHUNG - Xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình hiện nay

Bài viết trình bày về xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình với mục đích nhằm tận dụng lợi thế khác nhau của từng thể loại trong cách khai thác, phản ánh thông tin cũng như tùy vào bản chất của từng sự kiện mà kết hợp các thể loại để tạo nên một tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 2 (2014) XU HƯỚNG TÍCH HỢP THỂ LOẠI TRONG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH HIỆN NAY Đinh Khắc Quỳnh Giang Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Huế Email:dinhkhacquynhgiang@ TÓM TẮT Khán giả truyền hình tiếp nhận thông tin thông qua các chương trình truyền hình được phát trên các kênh sóng. Các chương trình có thể sử dụng một hoặc nhiều thể loại truyền hình để tạo nên một hay nhiều tiết mục thành phần. Về thể loại vẫn còn nhiều quan niệm khác nhau nhưng nhìn chung trên thực tế sử dụng đang diễn ra xu hướng đan xen, hòa quyện thể loại hay sử dụng nhiều thể loại trong một tác phẩm. Phù hợp với xu hướng ấy, các chương trình thời sự đang cố gắng đổi mới nhằm lôi kéo khán giả trong bối cảnh cạnh tranh thông tin hiện nay bằng cách sử dụng nhiều thể loại truyền hình trong cùng một tiết mục nhằm tận dụng lợi thế khác nhau của từng thể loại trong cách khai thác, phản ánh thông tin cũng như tùy vào bản chất của từng sự kiện mà kết hợp các thể loại để tạo nên một tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh. Điều này cho phép khán giả có thể nắm bắt thông tin ở nhiều từng mức khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau với sức hấp dẫn và độ tin cậy cao. Từ khóa: Chương trình thời sự, chương trình truyền hình, thể loại, tích hợp thể loại. 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thể loại và chương trình là hai khái niệm cơ bản khi nhắc đến loại hình báo chí truyền hình. Về khái niệm thể loại, còn khá nhiều tranh luận và cách hiểu khác nhau nhưng có thể hiểu đơn giản thể loại báo chí là tin, phỏng vấn, phóng sự, bình luận, tường thuật,. Tức là các phương pháp thu thập xử lý, vận dụng tư liệu để hình thành nên một tác phẩm báo chí Theo TS. Đinh Văn Hường thì Thể loại là hình thức biểu hiện cơ bản, thống nhất và tương đối ổn định của tác phẩm, được phân chia theo phương thức phản ánh hiện thực, sử dụng ngôn ngữ và các công cụ khác để chuyển tải nội dung sự kiện, vấn đề, con người mang tính tư tưởng, thẩm mỹ và ý đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.