TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo & phát triển; đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển hành chính của thành phố Hạ Long; đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong đào tạo và phát triển hành chính nhà nước thành phố Hạ Long thời gian qua và đề xuất thêm một số giải pháp để thực hiện đào tạo và phát triển có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần tối ưu trong quá trình quản lý, cung cấp dịch vụ hành chính công, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hạ Long nhanh và bền vững. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------ĐỖ THỊ LỆ QUYÊN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢNG NINH - 2013 LỜI CẢM ƠN Qua khoảng thời gian học tập ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô trong trường đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích về quản trị kinh doanh và những kiến thức xã hội khác. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Viện Kinh tế quản lý đã truyền đạt cho tôi những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành và giúp đỡ tôi tận tình trong suốt thời gian theo học cũng như thời gian làm luận văn. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn Thị Mai Anh, giảng viên Viện Kinh tế quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã động viên tích cực, luôn chia sẻ và hỗ trợ tôi hoàn thành luận văn này. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2013 Tác giả luận văn Đỗ Thị Lệ Quyên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không sao chép của ai. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu của luận văn. Tác giả luận văn Đỗ Thị Lệ Quyên ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN. i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC VIẾT TẮT . vi DANH MỤC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.