TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán các tỉnh, thành phố

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT gồm 81 đề thi tuyển sinh lớp 10 từ các trường trên khắp cả nước nhằm giúp các em cũng cố lại các kiến thức đã học và có thêm tự tin khi bước vào phòng thi. Để nắm vững nội dung kiến thức đề thi tài liệu. | GV: Lê Quốc : Tuyển sinh lớp 10 các Tỉnh,TP ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10, THPT TỈNH KHÁNH HÒA Môn : Toán Năm học : 1995–1996 Thời gian : 120 phút Bài 1: (2đ) a) Rút gọn biểu thức: x x y y x y A xy x y x y 2 (với x>0, y>0, x ≠ y) b) Cho các hàm số f(x) = 6x2; g(x) = 5x – 1. Tìm số a sao cho: f(a) = g(a). Bài 2: (3đ) Cho đường thẳng (d) có phương trình: y = 3(2m + 3) – 2mx và Parapol (P) có phương trình y = x2. a) Định m để hàm số y = 3(2m + 3) – 2mx luôn luôn đồng biến. b) Biện luận theo m số giao điểm của (d) và (P). c) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ cùng dấu. Bài 3: (2đ) Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông và cạnh SA vuông góc với đáy. Gọi O là giao điểm của AC và BD. a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông. b) Vẽ AH vuông góc với SO (H SO). C/m: AH vuông góc với mặt phẳng (SBD). Bài 4: (3đ) Cho tam giác đều ABC. Một đường thẳng song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại M, P. Gọi H là trọng tâm của tam giác PMB, E là trung điểm của AP và N là chân đường vuông góc kẻ từ H đến MP. Chứng minh: a) PC = 2NE. b) HNE HPC . c) HNE HPC. d) Tam giác HEC vuông. HẾT Email: lequocdung76@ Hoặc: lequocdung76@ 1 GV: Lê Quốc : Tuyển sinh lớp 10 các Tỉnh,TP ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10, THPT TỈNH KHÁNH HÒA Năm học : 1996–1997 Thời gian : 120 phút Môn : Toán Bài 1: (2đ) 2 Cho biểu thức A x 2 5 x 3 x 6 x 18 a) Rút gọn A và chứng tỏ A là một số không âm? b) Tìm giá trị của x để A = 16. Bài 2: (3đ) Cho phương trình x2 –2(m –1 ) x + 2m–3 = 0 (1) a) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. b) Với giá trị nào m thì phương trình (1) có một nghiệm bằng 2, khi đó tìm nghiệm còn lại? c) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1) và đặt B = x12 x2 +x1x22 –5 . Chứng minh: B= 4m2 – 10m +1. Với giá trị nào của m thì B đạt giá trị nhỏ nhất? Tính giá trị nhỏ nhất

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.