TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển thị trường các sản phẩm kỹ thuật số trên kênh Thương mại điện tử tại công ty Cổ phần bán lẻ KTS FPT giai đoạn 2013 đến 2015

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào các vấn đề sau: Nghiên cứu các cơ sở lý luận về chiến lược và hoạch định chiến; hình thành chiến lược phát triển thị trường sản phẩm kỹ thuật số trên kênh Thương mại điện tử đến năm 2015. . | ĐỖ MẠNH TUYấN Bộ Giỏo Dục Và Đào Tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *** ĐỖ MẠNH TUYấN * QUảN TRị KINH DOANH KHOÁ 2011B HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TRấN KấNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CễNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KTS FPT GIAI ĐOẠN 2013 ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, Năm 2014 * Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA Hà NộI *** ĐỖ MẠNH TUYấN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ TRấN KấNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CễNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KTS FPT GIAI ĐOẠN 2013 ĐẾN 2015 Chuyờn ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: . PHAN THỊ THUẬN Hà Nội, Năm 2014 Hoạch định chiến lược phỏt triển thị trường cỏc sản phẩm kỹ thuật số trờn kờnh Thương mại điện tử tại cụng ty Cổ phần bỏn lẻ KTS FPT giai đoạn 2013 đến 2015 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tỏc giả xin được gửi lời cảm ơn sõu sắc tới Phan Thị Thuận Viện Kinh tế, Trường Đại học Bỏch khoa Hà nội - người đó hướng dẫn tỏc giả thực hiện luận văn này về mặt định hướng khoa học cũng như những kỹ năng thực hiện cần thiết khỏc. Tỏc giả xin bày tỏ long biết ơn sõu sắc tới cỏc Thầy, cỏc Cụ tại trung tõm Sau đại học, Viện Kinh tế, Trường Đại học Bỏch Khoa Hà nội đó giảng dạy những kiến thức quan trọng của ngành quản trị kinh doanh, giỳp tụi hoàn thành khúa học niờn khúa 2011-2014. Luận văn này là thành quả của cả quỏ trỡnh học tập, rốn luyện bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thõn. Trong khuụn khổ của một luận văn và những hạn chế về mặt kiến thức, thời gian tỡm hiểu, mặc dự đó cú nhiều nỗ lực cố gắng tuy nhiờn vẫn khụng trỏnh khỏi những thiếu sút nhất định. Vỡ vậy, tỏc giả rất mong nhận được những ý kiến đúng gúp từ quý thầy cụ và cỏc bạn để giỳp tỏc giả hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiờn cứu khúa luận tốt nghiệp của mỡnh. Hà Nội, ngày 20 thỏng 3 năm 2014 Học viờn thực hiện Đỗ Mạnh Tuyờn Đỗ Mạnh Tuyờn Luận văn Thạc sỹ QTKD Hoạch định chiến lược phỏt triển thị trường cỏc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.