TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Đề tài này tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng về đội ngũ cán bộ, công chức trong Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở hiện nay, tìm ra những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. GVC: VŨ QUANG Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tên đề tài "Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn" là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả nêu trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Bắc Kạn, ngày 22 tháng 6 năm 2013 Tác giả Hoàng Thị Bích Ngọc LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép tôi cảm ơn các thầy cô Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt khóa học làm nền tảng cho việc thực hện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Quang đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Nội vụ cùng bạn bè, đồng nghiệp và gia đình những người đã kề vai sát cánh và thường xuyên động viên, tạo điều kiện để tôi hoàn thành bản luận văn này. Mặc dù với sự cố gắng của bản thân, nhưng do thời gian và trình độ hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu xót, tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô và các bạn nhằm bổ sung, hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn! Bắc Kạn, ngày 22 tháng 6 năm 2013 Tác giả Hoàng Thị Bích Ngọc DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTƯ BTC BNV CNXH CSVN CN, XD - Ban chấp hành Trung ương - Bộ tài chính - Bộ Nội vụ - Chủ nghĩa xã hội - Cộng sản Việt Nam - Công nghiệp, xây dựng CNH, HĐH CCHC CS CV CVC CVCC CTr CP HCNN HD HĐND HĐBT KHXH KHCN KH KTTT KT-XH LT NLTS, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.