TAILIEUCHUNG - Đa dạng thành phần loài và phân bố động vật hai mảnh vỏ và giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

Bài viết này công bố kết quả nghiên cứu đa dạng về thành phần loài, đặc điểm phân bố Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, bảo vệ nguồn lợi và quản lý tổng hợp tài nguyên sinh học ở đầm theo hướng bền vững. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 5, Số 1 (2016) ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ VÀ GIÁP XÁC CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN Hoàng Đình Trung*, Nguyễn Hữu Nhật Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế * Email: hoangtrung_na_0208@ TÓM TẮT Bài báo này công bố kết quả điều tra về thành phần loài động vật Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. Đến nay đã xác định được 14 loài thuộc 10 giống, 9 họ, 6 bộ của lớp Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan. Trong đó, lớp Giáp xác có 6 loài thuộc 4 giống, 2 họ, 1 bộ, lớp Hai mảnh vỏ có 8 loài thuộc 6 giống, 7 họ, 5 bộ. Bộ Decapoda ưu thế nhất về loài với 6 loài (chiếm 42,86%), 3 giống (chiếm 30%), 2 họ (chiếm 22,22%); năm bộ còn lại (Arcoida, Pectinoida, Pectinida, Veneroida, Mytiloida) cùng có 1 loài (chiếm 7,14%), 1 giống (chiếm 10%), 1 họ (chiếm 11,11%). Bài báo cũng đề cập đến sự phân bố của động vật Giáp xác và Hai mảnh vỏ theo tính chất nền đáy, theo không gian, thời gian và độ mặn ở đầm Ô Loan, Phú Yên. Từ khóa: động vật hai mảnh vỏ, giáp xác, đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phú Yên là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ với chiều dài bờ biển 189km, có nhiều dãy núi nhô ra biển hình thành các đầm, vịnh rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Đầm nước lợ Ô Loan nằm lọt trong đất liền, ở phía Nam thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, nằm cạnh chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 25km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Đầm có diện tích khoảng , trải dài theo hướng Bắc – Nam, diện tích mặt nước rộng khoảng . Trong sản lượng khai thác nguồn lợi thủy sản ở đầm Ô Loan, động vật Hai mảnh vỏ (Bivalvia) và Giáp xác (Crustacea) đứng thứ hai sau cá, có ý nghĩa đặc biệt về mặt sinh thái và đời sống của con người. Trong tự nhiên, Hai mảnh vỏ và Giáp xác là thành phần thức ăn quan trọng của nhiều loài cá kinh tế, đối tượng khai thác quan trọng, nguồn thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.