TAILIEUCHUNG - Đề thi cá nhân: Cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ năm học 2012-2013 - Cấp ThCS Thành Phố Bà Rịa

Tham khảo Đề thi cá nhân: Cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ năm học 2012-2013 sẽ giúp các em làm quen với hình thức ra đề cũng như các dạng bài tập trong đề thi. Tham gia giải đề để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp diễn ra các em nhé! | CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013 CẤP THCS THÀNH PHỐ BÀ RỊA ĐỀ THI CÁ NHÂN Thời gian làm bài: 30 phút Họ và tên: Số báo danh: Trường THCS: Câu 1: Kết quả của phép nhân là: Kết quả: Câu 2:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là: Kết quả: Câu 3: Cho giá trị của biểu thức là: Kết quả: Câu 4: Giá trị của biểu thức tại là: Kết quả: Câu 5: Rút gọn phân thức Kết quả: Câu 6: Biết rằng . Tính A: Kết quả: Câu 7: Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có AB = 13cm, CD = 25cm, . Như vậy diện tích hình thang ABCD bằng: Kết quả: Câu 8: Cho hình thang ABCD. Phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại I, phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại K. Ta có và bằng Kết quả: Câu 9: Nếu thì x bằng : Kết quả: Câu 10: Phép chia có kết quả là : Kết quả: Câu 11: Số dư của phép chia đa thức là : Kết quả: Câu 12: AC, BD là hai đường kính của đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD là hình gì ? Kết quả: Câu 13: Nếu a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác ABC mà thì tam giác ABC là: Kết quả: Câu 14: Biểu thức bằng: Kết quả: Câu 15: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là : Kết quả: Câu 16: (Học sinh trình bày bài giải) Cho hình thang ABCD (AB//CD). Biết , , . Tính ? 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.