TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 1: Đại cương

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương Hóa học hữu cơ, đối tượng và lược sử phát triển của hóa học hữu cơ, đặc tính chung của hợp chất hữu cơ,. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. chi tiết nội dung tài liệu. | GVC- Võ Thị Bích Lâm Tổ Hóa học Khoa Tự nhiên HÓA HỌC HỮU CƠ A1 CĐSP 2009 - 2010 MỞ ĐẦU Anh(Chị) có những hiểu biết gì về hóa học hữu cơ ? Học phần Hóa học hữu cơ chúng ta nghiên cứu những vấn vấn đề gì? Những vấn đề cần chú ý để chuẩn bị học tốt học phần hữu cơ A1 Chương I ĐẠI CƯƠNG 24 (19 , 5) tiết Mục tiêu: Sinh viên hiểu được Đối tượng và lược sử phát triển của hóa học hữu cơ. Đặc tính chung của hợp chất hữu cơ. Phân loại các hợp chất hữu phần nguyên tố và công thức phân tử. Công thức cấu tạo. Thuyết cấu tạo hóa học. Khái niệm về đồng đẳng, đồng phân cấu tạo. Khái niệm về cấu trúc không gian và công thức mô tả cấu trúc không gian. Đồng phân hình học, mở đầu về đồng phân quang học. Sơ lược về cấu dạng. Cấu trúc electron. Liên kết cộng hóa trị và các liên kết yếu . Hiệu ứng cảm ứng( I).Hiệu ứng liên hợp (C). Hiệu ứng siêu liên hợp (H). Các phương pháp xác định cấu trúc phân tử hợp chất HC. Phân loại phản ứng hữu cơ. Các sản phẩm trung gian kém bền vững trong phản ứng . Cabocation, cacbanion, gốc tự do. Khái niệm về cơ chế phản ứng. Nguyên tắc chung của danh pháp hữu cơ. A- Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ: I. Định nghĩa, đối tượng và lược sử phát triển của hóa học hữu cơ. Hãy cho biết thế nào là chất hữu cơ ? Thế nào là ngành hóa học hữu cơ? Cho ví dụ: - Hóa học hữu cơ có từ thời xa xưa, nó tồn tại ở dạng không tinh khiết hoặc dạng hỗn hợp. - Giữa TK-XVIII hóa học mới được chia thành hóa VC và hóa HC. Ông tổ của ngành hóa học HC là Beczeliuyt (Thụy Điển 1779-1848) “ thuyết lực sống”. - 1924 Vole(Đức) tổng hợp ra chất HC axit oxalic, 1928 tổng ure và sau đó đặc biệt đầu TK- XIX các nhà khoa học khác cũng tổng hợp ra nhiều chất HC khác và cùng với sự ra đời của các học thuyết HH. Đặc biệt là mở đầu cho sự phát triển của ngành hóa học HC làthuyết cấu tạo hóa học ( Butlerop 1861) ra đời . - Đầu TKXX cho đến nay ngành hóa học HC phát triển như vũ bão, với những thành tựu xuất sắc. II. Đặc tính chung của hợp chất hữu cơ So sánh sự khác nhau giữa hợp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.