TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - ÔN TẬP CÁCH VẼ BẰNG PAINT

HS biết cách sử dụng chơng trình vẽ bằng Paint để vẽ theo ý thích. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | ÔN TẬP CÁCH VẼ BẰNG PAINT I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách sử dụng chơng trình vẽ bằng Paint để vẽ theo ý thích. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung Cho HS thực hành mở ch-ơng trình vẽ Paint. -Cho HS vẽ theo bài tập sau -Vẽ đờng thẳng. -Vẽ đờng cong Một hai chiều . -Vẽ hình chữ nhật Đặc rỗng . -Vẽ hình vuông Đặc rỗng . -Vẽ hình elip Đặc rỗng . -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. -Vẽ hình tròn Đặc rỗng . -Tô màu cho các hình đó. -Sao chép mỗi hình đó thành 2 hình. -Tay đi 1 nửa các hình vừa sao chép đợc. -Ghi tên bài này theo mẫu 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GVtổng kết bài nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực hành. KIỂM TRA I- Mục đích yêu cầu -Kiểm tra cách sử dụng các công cụ vẽ trong chơng trình vẽ Paint để vẽ các hình. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Nội dung Phơng pháp TG Nội dung -Cho HS thực hành mở ch-ơng trình vẽ Paint. -Cho HS vẽ theo bài tập -Vẽ đờng thẳng. -Vẽ đờng cong Một hai chiều . -Vẽ hình chữ nhật Đặc rỗng