TAILIEUCHUNG - Chuyện kể dành cho quản lý

Trí khôn của Thỏ rừng Thỏ rừng, Sơn dương và Lừa đang ăn chung với nhau vui vẻ, đột nhiên Sư tử xuất hiện, nhe nanh gầm lên: - Các ngươi ăn cỗ với nhau mà quên mời ta. Vậy ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi. Cả bọn sợ hết hồn. Trong lúc cuống, thỏ rừng chợt nghĩ ra một cách ứng phó, nó bèn bưng mâm thức ăn lại trước mặt Sư tử, nói: - Thưa đại vương, con biết đại vương thể nào cũng đến, nên không đi mời ngài. Mong ngài lượng thứ. Chỉ xin ngài. | Chuyện kể dành cho quản lý Trí khôn của Thỏ rừng Thỏ rừng Sơn dương và Lừa đang ăn chung với nhau vui vẻ đột nhiên Sư tử xuất hiện nhe nanh gầm lên - Các ngươi ăn cỗ với nhau mà quên mời ta. Vậy ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi. Cả bọn sợ hết hồn. Trong lúc cuống thỏ rừng chợt nghĩ ra một cách ứng phó nó bèn bưng mâm thức ăn lại trước mặt Sư tử nói - Thưa đại vương con biết đại vương thể nào cũng đến nên không đi mời ngài. Mong ngài lượng thứ. Chỉ xin ngài chớ tức giận mà hại cho ngọc thể. Mời ngài bớt giận tạm dùng vài món này. Nếu thiếu ngài muốn gì chúng con cũng xin chiều ý. Nghe lời lẽ của Thỏ rừng Sư tử bớt giận quá nửa nghĩ bụng trước hết cứ thưởng thức mâm này đã sau sẽ ăn thịt mấy con kia cũng chưa muộn. Nó bèn sai - Sơn dương đi lấy nước còn con Lừa kia hãy chuẩn bị trái cây cho ta. Ba con vật nhỏ yếu ớt ân cần phục vụ Sư tử. Chúa sơn lâm đánh chén một bữa no nê thì buồn ngủ nằm xoa bụng khoan khoái. Thỏ rừng thấy Sư tử đã quá no bèn nói nhỏ với Sơn dương và Lừa - Hãy lợi dụng lúc này mà chạy trốn cho mau. Nói đoạn nó cùng hai con kia mỗi đứa một ngả. Lúc Sư tử dụi mắt tỉnh dậy nhìn kỹ thì xung quanh đã vắng tanh. Lời bàn Thỏ rừng và các bạn nó dùng lối phục vụ tận tình để làm cho Sư tử động lòng tạm thời gác lại ý định ăn thịt chúng. Sau đó chúng nhân cơ hội Sư tử đã quá no mà trốn thoát. Lý luận tiếp thị thị trường hiện đại đặc biệt nhấn mạnh muốn mở rộng thị trường một cách hữu hiệu tăng cường doanh thu nhờ lượng hàng được tiêu thụ thì phải tiến hành hoạt động tiền sản như nghiên cứu thị trường tung sản phẩm mới và hoạt động hậu mãi . Đó là một quá trình hoàn chỉnh không thể thiếu bộ phận hữu cơ nào. Trong hàng loạt hoạt động ấy người ta thường dễ xem nhẹ hoạt động hậu mãi. Thực chất đó là vấn đề bảo đảm chất lượng phục vụ toàn diện đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Hai hiệu căt tóc Tại thị trấn nhỏ nọ có hai hiệu cắt tóc một của Cột một của Kèo. Hiệu cắt tóc của cột lúc nào cũng đông khách còn hiệu cắt tóc của Kèo thì vắng tanh có nguy cơ phải đóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN