TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 12

Chọn hai ổ đũa côn (sơ bộ có: α = 120 ) lắp dạng O. Lực hướng tâm tác dụng lên ổ A: FrA = 2 2 R Ax + R Ay = 1100,262 + 3659,952 = 3821,75(N) Lực hướng tâm tác dụng lên ổ C: FrC = 2 2 R Cx + R Cy = 113,842 + 4308,652 = 4310,15(N) . Hệ số e = 1, = 1, = 0,319 . Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay: L= h .n t3 = = 110,6 ( triệu vòng ). | Chương 12 Tính toán ô lăn truc 3 Hình Chọn hai ổ đũa côn sơ bộ có a 120 lắp dạng O. Lực hướng tâm tác dụng lên ổ A FrA ỰrL RAy 1100 262 3659 952 3821 75 N Lực hướng tâm tác dụng lên ổ C FrC 7RCx RCy a 113 842 4308 652 4310 15 N . Hệ số e 1 1 0 319. Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay .n L Ah 13 110 6 triệu vòng . 106 106 Các lực dọc trục phụ SA 0 0 75 1011 9 N SC 0 0 15 1142 0 N Suy ra z FaA Sc Fabv 1142 626 3 1768 3 N Sa FaA 1768 3 N zFac Sa - Fabv 1011 9 - 626 3 385 6 N Fac Sc 1142 N created with download the free trial online at professional Với gôi A 1W 0 46 e 75 Xa QA Qa Qa 0 4 Ya 0 0 1 88 .k ơ .k t 0 75 1 3 .1 6309 N Với gôi C 7 VF . rC 1142 -2 0 27 e 15 1 Yc 0 Qc XC. .k ơ .k t 3 1484 6 N XC Vì Qa Qc nên tính toán theo ổ tại A Tải trọng tương đương 3 10 ù ú T 0 56 24Ú a0 0 3 24 i T 0 .56 24ú 10 3 10 3 éỂTÔ1 56 ơ 24 TQ Qa Ì -56 24 T é 10 3 éỂTo 56 T ơd . td ITO 56 24 3 10 ù ú 5993 N Khả năng tải tính toán Ctt m 63 10 24590 7 N 24 59 kN . Chọn ổ đũa côn cỡ đặc biệt nhẹ 2007111 theo GOST theo tài liệu tham khảo 2 có created with download the free trial online at professional Khả năng tải động C 49 1kN Ctt 24 59kN Khả năng tải tĩnh C0 45 2 kN . Góc tiếp xúc a 12030 120 Tính lại tuổi thọ Lấy gần đúng a 12030 120 Ta có T Qtd 5993 N T La C ỈQtrí I4S 1108 6 triệu vòng 60-nbv 1108 384930 6 giờ . LhA Kiêm tra khả năng tải tĩnh Tải trọng tĩnh qui ước Q 0 0 rD2 0 aư2 Trong đó X0 0 5 Y0 0 1 04 Q0A 0 1 0 75 1 3 3749 9 N Vậy Q0 3 7499 kN C0 45 2 kN Thoả điều kiện tải tĩnh . created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT