TAILIEUCHUNG - CEO nên tận dụng bữa trưa như thế nào?

Một trong những công việc chính của CEO là duy trì những mối quan hệ tốt với tất cả các cổ đông trong công ty, các nhà đầu tư, các nhà cung ứng, thậm chí cả nhân viên của họ. Và bữa trưa là một trong những cách để làm được điều này. Bữa trưa của CEO Một chương trình “Bữa trưa với CEO” được lên kế hoạch để xây dựng mối quan hệ giữa một CEO của công ty và nhóm cổ đông, nhân viên của công ty. Chương trình này có tác dụng cải thiện tinh thần cho nhân. | z r ZV . V 1 J 1 1 1 Ẩ A c CEO nên tận dụng bữa trưa như thê nào Một trong những công việc chính của CEO là duy trì những mối quan hệ tốt với tất cả các cổ đông trong công ty các nhà đầu tư các nhà cung ứng thậm chí cả nhân viên của họ. Và bữa trưa là một trong những cách để làm được điều này. Bữa trưa của CEO Một chương trình Bữa trưa với CEO được lên kế hoạch để xây dựng mối quan hệ giữa một CEO của công ty và nhóm cổ đông nhân viên của công ty. Chương trình này có tác dụng cải thiện tinh thần cho nhân viên. Mỗi tháng một lần một nhân viên người thường không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với CEO được mời để ăn trưa với CEO. Bữa trưa có thể ở tại một nhà hàng gần đó tại quán cà phê công ty hoặc là văn phòng của CEO. Cuộc gặp đó có thể giữa hai người với nhau hoặc có thể là một nhóm nhỏ. Nhân viên được hỏi CEO về mọi thứ liên quan đến công việc. CEO trả lời tất cả các câu hỏi và hỏi lại nhân viên của mình. Cuộc hội thoại này giúp CEO biết được điều gì quan trọng đối với nhân viên cho CEO một cơ hội để thảo luận những ý tưởng của họ và ngược lại nhân viên cũng có cơ hội để hỏi về vấn đề của công ty một cách sâu sắc hơn. Làm thế nào để thiết lập Bữa trưa với CEO Các vấn đề hậu cần của chương trình Bữa trưa với CEO phụ thuộc vào quy mô vị trí và văn hóa của công ty. Các chương trình mẫu được mô tả ở bên dưới đây và những yếu tố từ đấy có thể được bố trí lại để tạo nên chương trình Bữa trưa với CEO sao cho phù hợp với công ty của bạn. - Công ty nhỏ hoặc chương trình nhỏ Mỗi tháng một lần CEO lựa chọn một cá nhân và mời họ ăn trưa. Nếu công ty rất nhỏ và CEO biết tất cả nhân viên thì CEO mời trực tiếp nhân viên đó. Nếu công ty lớn hơn một chút CEO có thể lấy lời giới thiệu từ những bản báo cáo trực tiếp của cô ấy. Họ đi tới một nhà hàng gần đó tìm một chiếc bàn và nói chuyện suốt bữa trưa. - Công ty hoặc chương trình có quy mô trung bình Mỗi phòng ban đều chỉ định ai đó đi ăn với CEO. Quản lý phòng có thể lựa chọn một người đại diện hoặc người xung phong. Một số bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN