TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ HÌNH TRÒN

HS biết sử dụng công cụ vẽ để vẽ hình tròn rỗng và đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | VẼ HÌNH TRÒN I- Mục đích yêu cầu -HS biết sử dụng công cụ vẽ để vẽ hình tròn rỗng và đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác vẽ hình e lip. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn cách vẽ hình tròn rỗng. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên -Chọn công cụ vẽ E lip Tròn Ellipse Circle . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình tròn sao cho nó có dạng dấu máy GV giúp đỡ HS yếu. -GV hớng dẫn cách vẽ hình tròn đặc. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau. -Chọn công cụ vẽ e lip Tròn đặc Filled Ellipse Circle . -Kích chọn màu tô trong lòng hình tròn đặc trên bảng màu. -Chọn màu viền của hình tròn đặc kích nút phải vào màu cần chọn trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình tròn sao cho nó có dạng dâú cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hình tròn. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU HOT