TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ HÌNH TRÒN

HS biết sử dụng công cụ vẽ để vẽ hình tròn rỗng và đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | VẼ HÌNH TRÒN I- Mục đích yêu cầu -HS biết sử dụng công cụ vẽ để vẽ hình tròn rỗng và đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác vẽ hình e lip. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn cách vẽ hình tròn rỗng. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên -Chọn công cụ vẽ E lip Tròn Ellipse Circle . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình tròn sao cho nó có dạng dấu máy GV giúp đỡ HS yếu. -GV hớng dẫn cách vẽ hình tròn đặc. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau. -Chọn công cụ vẽ e lip Tròn đặc Filled Ellipse Circle . -Kích chọn màu tô trong lòng hình tròn đặc trên bảng màu. -Chọn màu viền của hình tròn đặc kích nút phải vào màu cần chọn trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình tròn sao cho nó có dạng dâú cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hình tròn. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    6    1    04-12-2021
96    59    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.