TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ HÌNH E LIP

HS biết cách sử dụng công cụ để vẽ hình e líp rỗng và đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | VE HINH E LIP I- Muc dfch yeu cau -HS biet each su dung cong cu de ve hinh e lip rong va dac. -Ren cho HS cac thao tac kich re va nha chuot. -GD cho HS tinh can than kien tri. II- Chuan bi Phong may III- Len lop 1- Kiem tra bai cu 4 phut Neu cac thao tac ve hinh vuong. 2- Bai moi 30 phut a-Gioi thieu bai b-Noi dung bai Phong phap TG Noi dung -GV hong dan cach ve hinh e lip rong. -GV lam mau cho HS quan sat. -Cho HS thuc hanh tren may GV giup do HS yeu. -Chon cong cu ve E lip Tron Ellipse Circle . -Kich chon mau ve tren bang mau. -Kich chon net ve day mong theo y muon. -Da tro chuot vao phan dien tich ve va dat tai vi tri bat dau ve hinh e lip sao cho no co dang dau cong. -GV hớng dẫn cách vẽ hình e lip đặc. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả chuột. -Chọn công cụ vẽ elip Tròn đặc Filled Ellipse Circle . -Kích chọn màu tô trong lòng hình elip đặc trên bảng màu. -Chọn màu viền của hình e lip đặc kích nút phải vào màu cần chọn trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình elip sao cho nó có dạng dâú cộng. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả chuột. Chú ý Nếu em chọn màu tô trùng với màu của đờng viền thì em sẽ vẽ đợc hình e lip đặc một màu. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hình e lip. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG