TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 30

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 30', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trim Tùy theo codec sẽ có các tùy chọn để cắt phần credit ra khỏi movie chính. Compressibility Check Nếu muốn đạt được độ chính xác cao hơn trong việc tính tóan độ phân giải tối ưu có thể sử dụng phần Use đặt phần trăm sử dụng để kiểm tra là 5 chọn setting cho codec giống hệt như khi encode thật sự nhấn Now để tiến hành test. Comp Check chỉ thực sự hiển thị chính xác những gì nó muốn thể hiện nếu bạn sử dụng codec đi kèm trong các gói pack DivX XviD . nếu đang sử dụng codec mới hơn bởi vì các codec đó là phiên bản cũ và hiện tại đã có những phiên bản mới hơn thay thế rất có thể quá trình comp check sẽ không mang lại hiệu quả gì. Kết thúc công việc bằng cách chọn save tìm đường dẫn đến nơi muốn lưu file .avs. Job và encode Chuyển tới tab Encode. Chọn Add. Chọn tab Audio GK chấp nhận 2 kênh âm thanh trong một file MPEG-4 vài vậy sẽ có hai tab đường dẫn tới file audio được demux từ bước 2 thường là AC3 hay DTS Audio Source File T01 2_ũch lS2Kbps DELAY Selec ACS Để ý ở đuôi của file âm thanh nhập và có giá trị DELAY đó là thời gian lệch của video và đồng bộ hóa thời gian lệc này cần set thường thì GK sẽ tự động set DELAY với giá trị ghi trên tên file audio. v Finally Mux E elay 84 ms- negative T ranscoding Parameters Azid pL -3db -s stereo -c normal t Clear j Lame T Clear j TA Hybrids ain Presets Boost i Downsample to 44 1 khz Ä disabled Just Mux. MP3. 12Í- kßit sec average Bitrate MP3. Ị 20 kßit sec constant Bihate MP3 custom Parameters Experts o Vorbis 38 V English T ự Re-Calculate Video Bitrate. Delete Wav. Note If you check Re-Calculate1 the determined mp3 file size will replace your estimated calculator settings Audio I after transcoding. Add Audio-Joh to Encoding Queue no Video I I ánh dấu chọn Final Mux. Ở phía bên phải chọn định dạng âm thanh sẽ encode ở phần bên trái là các profile cho biết các dòng lệnh tùy biến dành cho Azid và LAME bạn có thể sử