TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 5

Các thông số và điều kiện làm việc: Hướng ren: ren trái. Công suất trên trục vít: Ptv = 3,56(kW). Công suất trên bánh vít: Pbv = 2,64(kW). Mômen trên bánh vít: Tbv = 525363,7() = 525,36() Tỉ số truyền: u tv = 25 . Số vòng quay trục vít: n tv = 1200 (v/ph) Số vòng quay bánh vít: n bv = 48 (v/ph) Tuổi thọ: Lh = 38400 (giờ) Làm việc một chiều, tải va đập nhẹ. b. Tính toán thiết kế: chính xác,loại trục vít và vật liệu: Dự đoán vận tốc trượt: 10 (3,7 4,6). | mi 1 Ặ 1 A. J Ặ J Chương 5 Thiêt kê bộ truyên trục vít thông số và điều kiên làm viêc Hướng ren ren trái. Công suất trên trục vít Ptv 3 56 kW . Công suất trên bánh vít Pbv 2 64 kW . Mômen trên bánh vít Tbv 525363 7 525 36 Tỉ số truyền utv 25. Số vòng quay trục vít ntv 1200 v ph Số vòng quay bánh vít nbv 48 v ph Tuổi thọ Lh 38400 giờ Làm việc một chiều tải va đập nhẹ. b. Tính toán thiết kế chính xác ỉoại trục vít và vật liệu Dự đoán vận tốc trượt _ 3 7 4 6 vs 0 . v 3 7i044 6 . 36 vs 3 58j 4 45 4 m s Do đó chọn sơ bộ cấp chính xác của bộ truyền cấp 8. created with download the free trial online at professional Vì vs 5 nên chọn Vật liệu bánh vít đồng thanh không thiếc Br AlFe9-4 có ơch 200 MPa ơ b 400 MPa Vật liệu trục vít thép 45 tôi đạt HRC 45 mài và đánh bong ren vít. Do phải mài ren vít nên chọn trục vít than khai. Các ứng suất cho phép Bánh vít kém bền hơn trục vít nên ta tính toán cho bánh vít. Ứng suất tiếp xúc cho phép Bánh vít bằng đồng thanh không thiếc có ơH 276 300 - T ơH 276 300 - T ơH 176 200 176 MPa . Ứng suất uốn cho phép Bánh vít bằng đồng thanh không thiếc quay 1 chiều nên ta có ơ f 0 0 .9 106 NFE FE Trong đó created with download the free trial online at professional Nfe 60. nfe FE 2 T Ö a - 1 imax0 60 iTÖ- Mi 56 . . T 56 24 Nfe FE é 9 gTÖ 56 60 . T0 56 24 a0 8TÖ 24 ù T è T 56 24jịbv h 24 ù S 8Th j48 38400 è T 0 56 24g nfe FE 8 106 _ 7 50 26 MPa a f 0 0 8 19 10 toán các thông số của bộ truyền Số mối ren ztv trên trục vít utv 251 16 30 ztv 2 Số răng trên bánh vít zbv 25 2 50 Hệ số đường kính q của trục vít phải thoả 0 22 - 0 4 zbv 11 q 20 Chọn theo tiêu chuẩn q 12 5 Hiệu suất sơ bộ 0 9I1 -2ứ 0 9 - r 79 Khoảng cách trục tính theo độ bền tiếp xúc a zbv0 q gW Tbv KH . yi ahÌ q zbv Trong đó created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN