TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

HS biết cách sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật rỗng, hình chữ nhật đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | VẼ HÌNH CHỮ NHẬT I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật rỗng hình chữ nhật đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác vẽ đờng cong một chiều. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn cách vẽ hình chữ nhật rỗng. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. -Chọn công cụ vẽ hộp rỗng góc vuông Box hoặc công cụ vẽ hộp rỗng góc tròn Rounded Box . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị -GV hớng dẫn cách vẽ hình chữ nhật đặc. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. trí bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho nó có dạng dấu cộng. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả chuột. -Chọn công cụ vẽ hộp chữ nhật đặc góc vuông Filled Box hoặc công cụ vẽ hộp chữ nhật đặc góc tròn Filled Rounded Box . -Chọn màu tô trong lòng hình chữ nhật đặc -Chọn màu viền của hình chữ nhật đặc Kích nút phải vào mầu cần chọn trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình chữ nhật sao cho nó có dạng dấu cộng. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn Không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả chuột. Chú ý Nếu chọn màu tô trùng với màu của đ-ờng viền thì em sẽ vẽ đợc hình chữ nhật đặc một màu. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hình chữ nhật . -Hớng dẫn HS về thực .