TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)"

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (2)" mẫu số 02 | Bộ, Sở : . Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2) Tháng : .Năm : . Cán bộ Phụ cấp Tổng mức lương Đóng góp Tăng khác Giảm khác Thực nhận Ký nhận Tên Đại biểu dân cử Tổng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tê Kinh phí công đoàn Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền 3 19 20 21 22 23 = 6+22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Phòng ban : Cộng Tổng cộng Note : Group by Department 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN