TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ ĐƯỜNG CONG

HS biết cách sử dụng công cụ để vẽ đờng cong một chiều, đờng cong hai chiều. -Rèn các thao tác giữ, rê và nhả chuột. -GD tính cẩn thận, kiên trì cho HS. | VẼ ĐỜNG CONG I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách sử dụng công cụ để vẽ đờng cong một chiều đờng cong hai chiều. -Rèn các thao tác giữ rê và nhả chuột. -GD tính cấn thận kiên trì cho HS. II- Chuẩn bị - Phòng máy III- Lên lớp 1-Kiểm tra bài cũ 4 phút - Nêu các thao tác vẽ đờng thẳng theo hớng bất kì. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn cách vẽ đ-ờng cong một chiều. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên -Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. -Đa chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu đờng cong sao cho có dạng dấu cộng. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn tới độ dài vừa ý thì nhả chuột -- ta đợc đờng thẳng. máy. -Giữ nút trái chuột để uốn cong đờng thẳng tới -GV giúp đỡ HS yếu. khi vừa ý thì nhả chuột. -Kích chuột vào điểm cuối cùng của đờng cong Nếu không kích chuột vào điểm cuối cùng của đờng cong thì đờng cong sẽ bị méo . -Kích chọn công cụ vẽ đờng cong Curve . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -GV hớng dẫn cách vẽ đ- -Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. ờng cong hai chiều. -Đa chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí -GV làm mẫu cho HS bắt đầu đờng cong sao cho có dạng dấu cộng. quan sát. -Giữ nút trái và rê theo hớng em chọn tới độ dài -Cho HS thực hành trên vừa ý thì nhả chuột -- ta đợc đờng thẳng. máy. -Giữ nút trái chuột để uốn cong đờng thẳng tới -GV giúp đỡ HS yếu. khi vừa ý thì nhả chuột. -Giữ nút trái và rê chuột theo hớng ngợc lại tới khi vừa ý thì nhả chuột -- đờng cong hai chiều đã đợc vẽ xong. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ đờng cong một chiều hai chiều. -Hớng dẫn HS về thực .