TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 2

Các thông số và điều kiện làm việc: Bộ truyền xích ống con lăn. Công suất: Px1 = 2,64(kW) . Tỉ số truyền: u x = 2,01 . Mômen đĩa xích dẫn: Tx = 525363,7() . Số vòng quay đĩa xích dẫn: n x1 = 48(v / ph) . Tuổi thọ: Lh = = 38400 (giờ). Điều kiện làm việc: quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ, để hở. toán thiết kế: bước xích: Chọn sơ bộ số răng đĩa xích dẫn. | Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY Sơ đồ phân tích lực hệ thống truyền động created with download the free trial online at professional Hình . Thiết kế bộ truyền xích a. Các thông số và điều kiện làm việc Bộ truyền xích ống con lăn. Công suất Px1 2 64 kW . Tỉ số truyền ux 2 01. Mômen đĩa xích dẫn Tx 525363 7 Nmm . Số vòng quay đĩa xích dẫn nx1 48 v ph . Tuổi thọ Lh 38400 giờ . Điều kiện làm việc quay một chiều làm việc 2 ca tải va đập nhẹ để hở. b. Tính toán thiết kế bước xích Chọn sơ bộ số răng đĩa xích dẫn Zx1 29- 29- 01 24 98 T Zx1 25 T Zx2 01 50 25 Chọn zx2 50 Zmax 120 Tỉ số truyền chính xác Z 50 ux cx 7 2 sai lệch z 25 Zx1 Hệ số điều kiện sử dụng K KKKAAK kr 1 2 1 5 1 4 động cơ điện có va đập nhẹ . created with n nitroPDF professional download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN