TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 25

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 25', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đối với ogm VirtualDubMod tại http thân thiện miễn phí có thể mux phụ đề có thể delay OGGMux miễn phí dễ sử dụng có thể mux phụ đề có thể delay ít tùy chọn 1 2 Đối với mkv mkvtoolnix miễn phí tại http . org videotools mkvtoolnix Miễn phí nhiều tùy chọn có thể mux phụ đề có delay giao diện trực quan hỗ trợ nhiều định dạng rất ổn định. Đối với mp4 MP4UI tại http Rất đơn giản ít tùy chọn không thể mux phụ đề không delay và các tính năng thêm GUI cho MP4Box http MP4Box MeGUI miễn phí phức tạp trong cài đặt dễ sử dụng ổn định có thể mux phụ đề không thể delay 1 2 YAMB miễn phí tại http đơn giản nhiều tính năng không thật ổn định có thể mux phụ đề không thể delay 1 2 Đối với MPEG-1 và MPEG-2 Sử dụng tính năng MPEGtools của TMPGEnc Plus Ổn định CÔNG CỤ TÁCH ÂM THANH RA KHỎI HỆ THỐNG FILE NGHE NHÌN. Đối với MPEG1 2 Sử dụng tính năng MPEGtools của TMPGEnc Plus Ổn định Đối với file VOB trong đĩa DVD có thể sử dụng tính năng raw của DVDDecrypter - công cụ miễn phí tại http Ổn định Đối với wmv Đơn giản nhất là dùng asftool tại http asftools công cụ hoàn toàn miễn phí. Ổn định File xuất ra sẽ mang header của một file wav nhưng thực chất nó vẫn là file wma. Đối với avi divx Sử dụng VirtualDubMod tại http virtualdubmod. - công cụ miễn phí. Ổn định Có thể demux hoặc xuất ra file có header wave avidemux miễn phí tại http Một số trường hợp không ổn định Đối với ogm Có thể sử dụng VirtualDubMod như avi. Ổn định Đối với mkv Có thể sử dụng VirtualDubMod như avi Ổn định Có thể dùng mkvtoolnix MKVExtractGUI miễn phí tại http videotools mkvtoolnix và http corecodec. org proj ects mkvextractgui Ổn định Đối với mp4 Có thể dùng MP4UI miễn phí tại http Ổn định Convert sang video thì chuyển sang định dạng nào tốt và nên xài soft nào Hiện nay phương pháp lưu trữ video kỹ thuật số tốt nhất là