TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - XOÁ HÌNH

HS biết cách sử dụng công cụ tẩy để xoá hình. -Rèn luyện các thao tác rê chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì, cẩn thận. | XOÁ HÌNH I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách sử dụng công cụ tay để xoá hình. -Rèn luyện các thao tác rê chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì cẩn thận. II- Chuẩn bị - Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút - Nêu các thao tác sao chép hình. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV giới thiệu công cụ xoá hình -GV hớng dẫn cách xoá hình -GV làm mẫu Phân tích cho HS quan sát. -Cho HS luyện tập. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. -Tẩy dùng để xoá hình trong quá trình vẽ. -Chọn tẩy. -Chọn độ rộng của tẩy bằng cách kích vào hộp chọn các nét vẽ. Nét chọn càng dày thì tẩy càng rộng. -Rê chuột qua phần hình cần tẩy. -Mở chơng trình vẽ để vẽ hình. -Chọn tay-- chọn độ rộng tay. -Tay hình mình muốn. 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách tay hình. -Hớng dẫn HS về thực hành. Ngày dạy Thứ 2 3 4 5 ngày tháng năm 2006 BÀI 6 VẼ ĐỜNG THẲNG I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc cách sử dụng công cụ để vẽ đờng thẳng theo hớng bất kì vẽ đ-ờng thẳng đứng hoặc nằm ngang. -Rèn các thao tác với chuột cho HS. -GD tính can thận khéo léo cho các em. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1-Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác xoá hình. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn HS vẽ đờng thẳng theo hớng bất kì. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -HS thực hành -Kích chọn công cụ vẽ đờng thẳng Line . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ dày mỏng theo ý muốn. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu đờng thẳng sao cho có dạng dấu cộng -Giữ nút trái chuột và rê theo hớng em chọn tới độ dài vừa ý thì nhả chuột. 3-Củng cô - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ đờng thẳng. -Hớng dẫn HS về thực .