TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH DI CHUYỂN HÌNH, SAO CHÉP HÌNH

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH DI CHUYỂN HÌNH, SAO CHÉP HÌNH I-Mục đích yêu cầu: -HS nắm đợc cách Chỉnh sửa hình ảnh - Di chuyển hình, Sao chép hình -Rèn kĩ năng rê kích chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì, óc sáng tạo trong học tập. II-Chuẩn bị: Phòng máy III-Lên lớp: 1-Kiểm tra bài cũ (4 phút): 2-Bài mới (30 phút): a-Giới thiệu bài : b-Nội dung bài: Giáo viên hớng dẫn - HS quan sát - Thực hành. 1. Di chuyển hình: a/ Cách chọn đối tợng, hình ảnh Em nhấp chọn vào công cun này. | CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH DI CHUYỂN HÌNH SAO CHÉP HÌNH I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc cách Chỉnh sửa hình ảnh - Di chuyển hình Sao chép hình -Rèn kĩ năng rê kích chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì óc sáng tạo trong học tập. II- Chuẩn bi Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Giáo viên hớng dẫn - HS quan sát - Thực hành. 1. Di chuyển hình a Cách chọn đối tợng hình ảnh Em nhấp chọn vào công cun này để chọn một hình ảnh khung chọn là một hình chữ nhật. Công cụ này cũng để chọn hình ảnh em vẽ khung chọn theo nét tự do. Cách chọn 1- Nhấp chuột vào công cụ hình ảnh. 2- Nhấp chuột vào vị trí em cần chọn. 3- Gĩ và rê chuột theo hớng bao trùm hình ảnh em chọn đến khi hình ảnh nằm gọn trong hình chữ nhật của khung chọn thả chuột. b Di chuyển hình 1- Chọn đối tợng hnhf ảnh Cách chọn nh phần trên . 2- Nhấp vào khung chọn. 3- Gĩ và rê hình ảnh đến vị trí theo ý muốn của em. 2. Sao chép hình Cách sao chép 1- Chọn đối tợng hình ảnh. 2. Nhấn CTRL đồng thời giữ và rê hình đến vị trí theo ý muốn của em. 3. Xoá hình Cách xoá 1- Chọn công cụ xoá trên hộp công cụ. 2- Chọn nét xoá nét xoá to thì độ xoá càng rộng 3- Rê chuột đến vị trí cần xoá - Gĩ chuột và tiến hành xoá theo ý của em. 3. Củng cố - dặn dò 3 -GV nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực .