TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ ĐƯỜNG THẲNG ĐỨNG - NGANG ĐƯỜNG CONG MỘT CHIỀU, HAI CHIỀU

HS nắm đợc cách vẽ. Biét thch hành vẽ trên máy thành thạo. -Rèn kĩ năng rê chuột, tạo độ linh hoạt khi vẽ hình. -Hỗ trợ cho HS học môn toán. II-Chuẩn bị: Phòng máy. | VẼ ĐỜNG THẲNG ĐỨNG - NGANG ĐỜNG CONG MỘT CHIỀU HAI CHIỀU I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc cách vẽ. Biét thch hành vẽ trên máy thành thạo. -Rèn kĩ năng rê chuột tạo độ linh hoạt khi vẽ hình. -Hỗ trợ cho HS học môn toán. II- Chuẩn bi Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút -Nêu các thao tác pha màu. -- Nêu cách lấy lại màu chuấn. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Giáo viên hớng dẫn - HS quan sát - Thực hành. 1. Vẽ đờng than đứng - ngang - Nhấp chuột chọncong cụ vẽ đờng thẳng . - Nhấp chọn khung nét vẽ - Nhấp chọn nền vàmauf viền chuột phải trên bảng màu I rrĩrrrĩrrrrrr - Nhấp chuột vào vị trí em cần vẽ. Gĩ SHIFT đồng thời giữ và rê chuột theo hớng đờng thằng rồi nhả chuột. 2. Vẽ đờng cong 1 chiều - Nhấp chuột chọncong cụ vẽ đờng thẳng - Nhấp chọn khung nét vẽ - Nhấp chọn nền vàmauf viền chuột phải trên bảng màu I - Nhấp chuột vào vị trí em cần vẽ. Gĩ SHIFT đồng thời giữ và rê chuột theo hớng đờng thằng rồi nhả chuột. Nhấp chuột vào điểm cuối đờng cong để đ- ờng cong không bị méo 3. Vẽ đờng cong 2 chiều Tơng tự nh 1 chiều. - Gĩ và rê chuột theo hớng ngợc lạicho đến khi vừa ý thì nhả chuột 4. Củng cố - dặn dò 3 -GV nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực hành. VẼ HÌNH CHỮ NHẬT HÌNH VUỘNG HÌNH E-LIP HÌNH TRÒN I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc cách vẽ. Biét thch hành vẽ trên máy thành thạo. -Rèn kĩ năng rê chuột tạo độ linh hoạt khi vẽ hình. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Giáo viên hớng dẫn - HS quan sát - Thực hành. 1. Cách vẽ - Nhậpchuột chọn công cụ vẽ hình chữ nhật 1 hay công cụ vẽ hình CN có cạnh 2. Nhấp chọn vào khung nét vẽ 3. - Nhấp chọn nền vàmauf viền chuột phải trên bảng màu 4. - Đa con trỏ chuột đến vị trí cần vẽ lúc này con trỏ chuột có hình . Gĩ và rê chuột theo hớng em chọn vẽ .