TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh: Là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, các khách thể quản lý; sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp để đạt tới mục đích, mục tiêu của doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ kinh doanh. | QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm cơ bản 1. Kinh doanh Là các hoạt động vì mục tiêu làm giàu của các chủ kinh doanh ở trên thị trường. 2. Quản trị kinh doanh Là sự tác động liên tục có tổ chức có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp các khách thể quản lý sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực các cơ hội của doanh nghiệp để đạt tới mục đích mục tiêu của doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ kinh doanh. 3. Các bước của quá trình quản trị kinh doanh 4. Định hướng kinh doanh Là quá trình ấn định những nhiệm vụ những mục tiêu và các phương pháp tốt nhất để thực hiện. a. Vai trò của định hướng a1. Con người chỉ làm việc khi có thể nhìn thấy kết quả sẽ đạt được. - Có thể nói Cách tốt nhất để chinh phục tương lai là có những dự đoán chính xác và sáng suốt từ hôm nay chiến lược kế hoạch rồi đem thực hiện nó coi như nó không thể không được thực hiện. - nói Con ong làm cái tổ chuẩn xác đến mức con người khó có thể làm được nhưng con ong làm việc đó là theo bản năng. Còn con người khi xây dựng một cái nhà ngoài đời thì trước tiên họ xây dựng nó ở trong óc. - Thời gian có thể tạo ra tất cả có thể xóa đi tất cả. a2. Viễn cảnh là cái để lôi kéo tổ chức con người hướng tới tương lai. - Con người luôn hy vọng vào sự thay đổi trong tương lai. - Con người cần biết mình phải đi đến đâu trong tương lai các mục tiêu và đi đến đó như thế nào phương pháp đạt đến mục tiêu . - Quản trị với một viễn cảnh tương lai rõ ràng chiến lược sẽ tạo ra động lực to lớn niềm tin sự quyết tâm lòng can đảm . Mọi người trong doanh nghiệp sẽ tin tưởng khi được chỉ rõ cái gì sẽ phải xảy ra trong tương lai và không thể nào có thể làm khác được. b. Nội dung của định hướng kinh doanh. b1. Quan điểm Là sức nhận biết là tầm nhìn hướng tới sự phát triển trong tương lai thông qua sứ mệnh các nhiệm vụ to lớn mang tính lịch sử mà chủ thể doanh nghiệp đặt ra để dồn mọi tâm lực thực hiện thành công. b2. Các chiến lược doanh nghiệp. . Mô hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN