TAILIEUCHUNG - Củ cốt khí

Củ cốt khí Còn gọi là hoạt huyết đan, tử kim long, ban trượng căn, hổ trượng căn, điền thất (miền nam). Tên khoa học Reynoutrua japonica Houtt. Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc. Polygonum reyoutria Makino. Thuộc họ rau răm Polygonaceae. Củ cốt khí (Radix polygoni cuspidan) là rễ phơi hay sấy khô của cây củ cốt khí. Cần chú ý là chữ cốt khí còn dùng chỉ hạt và lá của nhiều cây khác thuộc họ Đậu. Đặc biệt qua cuộc điều tra nghiên cứu, chúng ta chỉ thấy có cây này Rcynoutria japonica mang tên cốt khí lại thuộc họ. | Củ cốt khí 146. CÕT KHĨCU Củ cốt khí Còn gọi là hoạt huyết đan tử kim long ban trượng căn hổ trượng căn điền thất miền nam . Tên khoa học Reynoutrua japonica Houtt. Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc. Polygonum reyoutria Makino. Thuộc họ rau răm Polygonaceae. Củ cốt khí Radix polygoni cuspidan là rễ phơi hay sấy khô của cây củ cốt khí. Cần chú ý là chữ cốt khí còn dùng chỉ hạt và lá của nhiều cây khác thuộc họ Đậu. Đặc biệt qua cuộc điều tra nghiên cứu chúng ta chỉ thấy có cây này Rcynoutria japonica mang tên cốt khí lại thuộc họ rau răm. A. Mô tả cây Cốt khí là một loại cây nhỏ sống lâu năm thân mọc thẳng thường cao 0 51m nhưng đặc biệt có nơi cao tới 2m. Thân không có lông trên thân và cành thường có những đốm màu tím hồng. Lá mọc so le có cuống ngắn. Phiến lá hình trứng rộng đầu trên hơi thăt nhon phía cuống hoặc hơi phẳng hoặc hơi dẹp lại mép nguyên dài 5-12cm rộng 3 5-8cm mặt trên màu xanh nâu đậm mặt dưới màu nhạt dài 1-3cm bẹ chìa ngắn. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá mang rất nhiều hoa nhỏ. Cánh hoa màu trắng hoa khác gốc hoa đực có 8 nhị hoa cái có bầu hình trứng với 3 cạnh 3 núm. Quả khô 3 cạnh màu nâu đỏ B. Phân bổ thu hái và chế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN