TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ĐỒ HOẠ VẼ PAINT BRUSH CÁCH: KHỞI ĐỘNG PAINT BRUSH

Các em hiểu đợc đây là một chơng trình giúp các em vẽ các hình ảnh trên máy tính -HS biết cách khởi động và thoát khỏi chơng trình. -Rèn luyện kĩ năng kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì cho HS. II-Chuẩn bị : Phòng máy. | LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ĐỒ HOẠ VẼ PAINT BRUSH CÁCH KHỞI ĐỘNG PAINT BRUSH I- Yêu cầu - Các em hiểu đợc đây là một chơng trình giúp các em vẽ các hình ảnh trên máy tính -HS biết cách khởi động và thoát khỏi chơng trình. -Rèn luyện kĩ năng kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì cho HS. II- Chuẩn bị Phòng máy. III- Lên lớp 1- Kiểm tra 2 phút Bài học giờ trớc. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Gíáo viên hớng dẫn làm mẫu - HS Quan sát 1. Khởi động chơng trình PAINT BRUSH. - Nhấp vào Starts Programs Accessories Paint Brush Xuất hiện màn hình tiêu đề Là thanh ngang chứa tên của trang vẽ mà em thực Ị WlHW M hiện 3-Thanh me nu Là thanh ngang chứa các File Edit Wiew Clor Image Help em Clik chuột vào các chữ này sẽ xuất hiện các lệnh để ta thao tác vẽ hình. 4. Thanh công cụ Là thanh chứa các biểu tợng công cụ dùng để vẽ nh tay xoá vẽ đơbgf thẳng hình tròn. Khi em muốn vẽ các hình này ta chỉ việc Clik vào ciểu tợng đó Ví dụ Em muốn tô màu nền em nhấp chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ lập tức lệnh tô mầu nền sẽ đợc thực hiện. 5. Thanh bảng mầu Là thanh chứa các họp mầu để pha mầu viền hay mầu .