TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - THỰC HÀNH: CHỮ ĐẬM, CHỮ NGHIÊNG CHỮ GẠCH CHÂN - CĂN LỀ VĂN BẢN

HS biết chỉnh sửa văn bản với các kiểu chữ: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân - Căn lề văn bản. -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS bằng các bài tập. -GD cho các em tính kiên trì, cẩn thận. | THỰC HÀNH CHỮ ĐẬM CHỮ NGHIÊNG CHỮ GẠCH CHÂN - CĂN LỀ VĂN BẢN I- Mục đích yêu cầu -HS biết chỉnh sửa văn bản với các kiểu chữ Chữ đậm chữ nghiêng chữ gạch chân - Căn lề văn bản. -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS bằng các bài tập. -GD cho các em tính kiên trì cấn thận. II- Chuẩn bị -Phòng máy phần mềm ứng dụng soạn thảo III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút - Nêu quy tắc gõ Tiếng Việt. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài - Giáo viên hớng dẫn HS - HS quan sát làm theo. 1. Kiểu chữ đậm nghiêng Cách 1 Chữ đậm - Nhấn tổ hợp phím lệnh Ctrl B Chữ nghiêng Nhấn tổ hợp phím lệnh Ctrl I. - Muốn trở về kiểu chữ bình thờng ta ấn lại tổ hợp lệnh trên 1 lần nữa. Hoặc nhấp vào biểu tợng Ị chữ đậm 1 r chữ nghiêng - Ví dụ Tháp Mời đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ Cách 2 a Chọn đoạn văn bản b Chọn kiểu chữ Khi đã bôi đen văn bản em gõ các phím lệnh 1 1 T TT - 1 A .X B Ctrl B Ctrl I. Hoặc nhấp vào biểu tợng chữ đậm 1 r chữ nghiêng chữ gạch chân Trớc khi gõ ta ấn tổ hợp phím lệnh Ctrl U. - Muốn trở về kiểu chữ bình thờng ta ấn lại tổ hợp lệnh trên 1 lần nữa. Hoặc nhấp vào biểu tợng u 3. Canh lề văn bản Chọn đoạn văn bản cần căn lề trớc rồi căn lề theo các cách sau Ctrl L Ctrl R Ctrl E Ctrl J Canh lề trái Canh lề phải Canh Lề giữa Canh Lề hai bên - Muốn trở về gõ lại kiểu chữ thờng em cũng nhấn lại tổ hợp phím này. cố - dặn dò 2 phút - HS Nhắc lại qui tắc gõ dấu Tiếng Việt đã học - Nhận xét giờ .