TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 151

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 151', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | msiexec p C Office2003 a C Office2003 fp SHORTFILENAMES TRUE qb msiexec p C Office2003 a C Office2003 office SHORTFILENAMES TRUE qb msiexec p C Office2003 a C Office2003 fp SHORTFILENAMES TRUE qb 6. Đơn giản hóa công việc với tâp tin lênh batch - Mỗi công đoạn trong 4 công đoạn trên sẽ chiếm 1 thời gian tương đối tùy thuộc vào cấu hình máy của bạn máy càng mạnh thì khoảng thời gian chờ sẽ càng được rút ngắn đó là chưa kể đến việc cứ sau mỗi công đoạn bạn lại phải gõ lại từng dòng. Điều này không hay cho lắm vì nó hết sức thủ công không chính xác và cũng không đảm bảo tính liên tục. Nói tóm lại nó chỉ làm cho quá trình tích hợp bản SP2 vào Office2003 FP2003 tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. - Có 1 biện pháp khác hay hơn đỡ tốn nhiều thời gian hơn chính xác hơn đó là bạn tiến hành tạo 1 file lệnh batch . - Giả sử trong C 0ffice2003 tôi tạo file có nội dung như sau - Bạn thấy rằng nếu đem so 4 dòng lệnh trong tổng số 4 dòng lệnh của file này rõ ràng chúng đơn giản rất nhiều so với 4 dòng lệnh mà bạn phải gõ thủ công trên kia. Ví dụ msiexec p C Office2003 a C Off ce2Ũ03 office cu TRUE qb Mới msỉexec p M a off ice PR011 .MSI SHORTFILENAMES TRUE qb - Phần được đơn giản hoá đi thực chất chính là phần đường dẫn. Nếu theo kiểu cũ bạn phải dùng đường dẫn tuyệt đối chỉ rõ tên ổ đĩa C trong khi đó theo kiểu mới bạn lại sử dụng đường dẫn tương đối không cần chỉ rõ tên ổ đĩa C . Nguyên nhân chính là do File được đặt trong thự mục C Office2003 điều này có nghĩa là khi kích hoạt file đường dẫn hiện hành của bạn mặc định sẽ là C 0ffice2003. Nliư vậy Thay vì phải gõ . Bạn chỉ cấn gõ . C Office2003 C Office2003 office 0Ífice 7. Ghi ra CD - Hoàn tất công việc tích hợp rồi việc còn lại mà bạn phải làm là ghi thành quả công việc của bạn ra CD để lưu trữ đỡ choáng chỗ ổ cứng . - Lưu