TAILIEUCHUNG - Đề tài "Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục"

Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục | Với tổng vốn hóa trên thị trường hiện nay chiếm 25,7% GDP, bình quân vốn giao dịch mỗi ngày khoảng 631 tỷ đồng, Thị trường chứng khoán ngày càng thể hiện vị thế và vai trò là kênh huy động vốn quan trọng để Nhà nước và các Doanh nghiệp đại chúng huy động nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để Thị trường chứng khoán phát triển bền vững và vượt qua những khó khăn ngắn hạn trong giai đoạn lạm phát tăng cao, diễn biến thị trường tài chính thế giới khó lường như hiện nay, các Cơ quan quản lý Nhà nước cần phải có những điều chỉnh linh hoạt và tầm nhìn mang tính chiến lược đối với thị trường. Các Doanh nghiệp phải căn cứ vào nội lực cũng như những diễn biến trên thị trường để có những giải pháp sản xuất, kinh doanh thích hợp; vượt qua được tình hình khó khăn hiện nay, thì doanh nghiệp sẽ lớn mạnh. Môi nhà đầu tư đều mong muốn quyết định của mình khi đầu tư là đúng đắn và mang về càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Vì vậy các nhà đầu tư cần tình táo lựa chọn rồi ra quyết định.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN