TAILIEUCHUNG - XUYÊN KHUNG (Kỳ 1)

Tên khác: Xuyên khung Vị thuốc Xuyên khung còn gọi Khung cùng (Bản Kinh), Hương thảo (Ngô Phổ Bản Thảo), Sơn cúc cùng (Tả Truyền), Hồ cùng, Mã hàm khung cùng (Biệt Lục), Tước não khung, Kinh khung (Bản Thảo Đồ Kinh), Quý cùng (Trân Châu Nang), Phủ khung (Đan Khê Tâm Pháp), Đài khung (Bản Thảo Mông Thuyên), Tây khung (Cương Mục), Đỗ khung , Dược cần, Cửu nguyên xuẩn, Xà hưu thảo, Xà ty thảo, Kinh khung (Hòa Hán Dược Khảo), Giả mạc gia (Kim Quang Minh Kinh). Tác dụng: Xuyên khung + Ôn trung nội hàn (Biệt lục). Bổ. | XUYEN KHUNG Kỳ 1 Tên khác Xuyên khung Vị thuốc Xuyên khung còn gọi Khung cùng Bản Kinh Hương thảo Ngô Phổ Bản Thảo Sơn cúc cùng Tả Truyền Hồ cùng Mã hàm khung cùng Biệt Lục Tước não khung Kinh khung Bản Thảo Đồ Kinh Quý cùng Trân Châu Nang Phủ khung Đan Khê Tâm Pháp Đài khung Bản Thảo Mông Thuyên Tây khung Cương Mục Đỗ khung Dược cần Cửu nguyên xuẩn Xà hưu thảo Xà ty thảo Kinh khung Hòa Hán Dược Khảo Giả mạc gia Kim Quang Minh Kinh . Tác dụng Xuyên khung Ôn trung nội hàn Biệt lục . Bổ huyết Y Học Khải Nguyên . Sấu Can khí bổ Can huyết nhuận Can táo bổ phong hư Thang Dịch Bản Thảo . Nhuận táo chỉ tả lỵ hành khí khai uất Cương Mục . Điều hòa mạch phá trưng kết súc huyết tiêu huyết ứ Nhật Hoa Tử Bản Thảo . Hành khí khai uất khứ phong táo thấp hoạt huyết chỉ thống Trung Dược Đại Từ Điển . Hoạt huyết hành khí khứ phong chỉ thống Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Dược Điển . Hoạt huyết hành khí khu phong chỉ thống Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . AChủ trị Xuyên khung Trị đầu đau do phong hàn nhập vào não đau nhức do hàn khớp bị đau co rút phụ nữ huyết bị bế không con Bản Kinh . Trị các chứng hàn khí ngực bụng đau trúng ác khí thình lình bị sưng đau hông sườn đau chân răng ra máu Biệt lục . Trị lưng đùi mỏi yếu bán thân bất toại nhau thai không ra bụng đau do lạnh Dược Tính Luận . Trị phong hàn đầu đau chóng mặt hông sườn đau bụng đau đau nhức do hàn kinh bế sinh khó sinh xong huyết bị ứ gây đau mụn nhọt Trung Dược Đại Từ Điển . Trị Can kinh bất điều kinh bế hành kinh bụng đau trưng hà bụng đau ngực sườn đau như kim đâm té ngã sưng đau đầu đau phong thấp đau nhức Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Điển . Trị kinh nguyệt rối loạn kinh bế hành kinh bụng đau sinh khó sau khi sinh bụng đau ngực sườn đau tức tay chân tê dại mụn nhọt đau nhức chấn thương té ngã đầu đau phong thấp tý Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược . Liều dùng 4 - 8g . Kiêng kỵ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN