TAILIEUCHUNG - Áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo một cách hiệu quả

Lãnh đạo là một nghệ thuật và người lãnh đạo là một người nghệ sĩ trước nhân viên của mình. Có thể bạn sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc bạn cần học tập và rèn luyện các nguyên tắc lãnh đạo chuẩn mực. Duy trì một tầm nhìn rõ ràng: Doanh nghiệp hay tổ chức của bạn cũng giống như một con tàu trên chuyến hành trình dài đầy sóng gió. Mỗi nhân viên của bạn là những người thủy thủ và bản thân bạn là. | Áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo một cách hiệu quả Lãnh đạo là một nghệ thuật và người lãnh đạo là một người nghệ sĩ trước nhân viên của mình. Có thể bạn sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc bạn cần học tập và rèn luyện các nguyên tắc lãnh đạo chuẩn mực. Duy trì một tầm nhìn rõ ràng Doanh nghiệp hay tổ chức của bạn cũng giống như một con tàu trên chuyến hành trình dài đầy sóng gió. Mỗi nhân viên của bạn là những người thủy thủ và bản thân bạn là người thuyền trưởng. Để lãnh đạo con tầu vượt đại dương bạn cần truyền cho những thủy thủ của mình một tầm nhìn rõ ràng. Lãnh đạo không thể đưa ra một tầm nhìn hay bản thân bạn không thể thuyết phục được nhân viên của mình đi theo tầm nhìn đó thì thật khó để bạn đi đến thành công. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Nhân viên có gắn bó lâu dài với tổ chức hay không một phần là phụ thuộc vào yếu tố môi trường văn hóa doanh nghiệp do tổ chức đó xây dựng. Để tạo dựng được một văn hóa doanh nghiệp tích cực đòi hỏi bạn phải nỗ lực kiên trì 5 đến 10 năm. Nhưng khi đã có văn hóa doanh nghiệp thì đó là sự đảm bảo để doanh nghiệp của bạn trường tồn và người lãnh đạo có thể giữ được những nhân viên tốt nhất của mình. Quyết đoán trong lãnh đạo và điều hành Lãnh đạo giỏi cần có sức mạnh đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong quản lý. Bạn cần phải thể hiện cho nhân viên của mình thấy bạn có đầy đủ khả năng và mạnh mẽ như thế nào mỗi khi cần thiết. Trong công tác điều hành người lãnh đạo cũng cần quyết đoán và dứt khoát mỗi khi ra quyết định. Hãy để nhân viên của bạn thấy khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và quyết đoán của bạn ra sao. Mọi sự chậm chế hay chần chừ trong quá trình ra quyết định điều hành tổ chức sẽ khiến uy tín của bạn giảm sút nhanh chóng trong con mắt nhân viên dưới quyền. Lãnh đạo phải làm gương Thực tế hiện nay có nhiều nhà lãnh đạo thực hiện nguyên tắc này trong công tác điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó thói quen của nhân viên thường bắt chước những hành vi của lãnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN