TAILIEUCHUNG - 13 cách khuyến khích tinh thần làm việc nhóm

Làm việc theo nhóm nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong công việc. Kết quả của sự cộng tác này đôi khi hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Ở cương vị một người quản lý, xây dựng và lãnh đạo nhóm là một kỹ năng vô cùng cần thiết mà bạn phải thành thạo. Công việc này không chỉ đơn giản là tập hợp những cá nhân thích hợp lại với nhau. Khi bắt tay xây dựng một đội, nếu bạn có nhiều sự chọn lựa thì. | 13 cách khuyên khích tinh thân làm việc nhóm Làm việc theo nhóm nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong công việc. Kết quả của sự cộng tác này đôi khi hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Ở cương vị một người quản lý xây dựng và lãnh đạo nhóm là một kỹ năng vô cùng cần thiết mà bạn phải thành thạo. Công việc này không chỉ đơn giản là tập hợp những cá nhân thích hợp lại với nhau. Khi bắt tay xây dựng một đội nếu bạn có nhiều sự chọn lựa thì việc đánh giá điểm mạnh và yếu của từng nhân viên là một cách hữu hiệu để hình thành một nhóm nhân viên dựa trên yếu tố kỹ năng. Xung quanh bạn luôn có những người giỏi cẩn thận đừng để cảm giác chủ quan lấn áp dẫn đến việc bạn chọn lựa các thành viên trong nhóm vì những nét tương đồng với bạn thậm chí đấy là những bản sao của bạn. Quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến một hay nhiều cá nhân. Vì thế bạn phải biết chắc rằng những người mà bạn chọn lựa có quan tâm và muốn làm việc trong môi trường tập thể. Một bài toán nữa cũng không kém phần hóc búa đang chờ bạn là làm sao tạo ra môi trường và phương thức làm việc theo nhóm hiệu quả. Thử áp dụng13 bước sau đây bạn sẽ tìm ra một đáp án thích hợp cho công việc quản lý nhóm của mình. Mọi người vì công việc Trình bày rõ ràng những kế hoạch dài hạn mà nhóm của mình đang phụ trách. Là người quản lý bạn phải thường xuyên nhắc nhớ và cũng cố tinh thần của họ cùng hướng về những mục tiêu này. Trong quá trình làm việc nhiều nhân viên thường bị chi phối và tập trung vào những vấn đề trước mắt mà quên đi những kế hoạch lâu dài. Khi có một vài thành viên bị chệch hướng những người còn lại hãy giúp họ theo kịp qui trình làm việc để tránh những rắc rối về sao. Xác định rõ vai trò của từng thành viên Bạn cần phải xác định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Đây là vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến sự thành bại của một tập thể trong công việc. Biết rõ phận sự giới hạn về quyền hành và thời gian của mình sẽ giúp mọi người trong nhóm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    35    0    05-08-2021