TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 24

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 24', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Kéo tất cả file trong folder vừa convert ở bước 2 vào folder VIDEO_TS bên trái. Sau đó nhấn Burn. - Setup lại tên Label chọn Speed để burn và nhấn Burn. - Xong xuôi lấy đĩa ra bỏ vào DVDplayer mở TV lên và O. lộn và coi Copyright by net_10 ps net đã thử nhiều phần mềm như Easy DVD Shrink tự động convert DVD-9 sang DVD-5 và backup nhưng chất lượng burn ra bị vỡ và giựt DVD Shrink báo lỗi DVD95Copy báo lỗi . trước khi đi tới cách này. Có lẻ do cái DVD The Chronicles of Narnia protect kỹ quá hay sao đó nhưng cách trên là net thấy chất lượng đầu ra rất tốt thời gian làm cũng không lâu chưa đến 2 tiếng với lại nếu nó có thể làm được 1 đĩa protect kỹ thì những cái khác sẽ thoải mái hơn đúng ko nè Chuyển đổi wmv thành avi Những phần mềm cần thiết -VirtualDub MPEG-2 -FFDshow Sau khi download giải nén và đưa tất cả file cần thiết của VirtualDub MPEG-2 vào một thư nhớ đường dẫn của nó. Cài đặt quá trình cài đặt sẽ có một cửa sổ chọn đối tượng muốn sử ấy đánh dấu chọn VirtualDub trong phần Applications plugins. interface. H ỉ v ynth. .se in J Applications plugins H Avisynth 0 VirtualDub Ị. J DScaler Tiếp tục cài đặt bình thường cho đến lúc trình cài đặt cần nhập đường dẫn đến thư mục plugins của VirtualDub hãy chỉ đường dẫn tới phần plugins của VirtualDub MPEG-2 vừa giải nén. Select VirtualDub filters directory Cl- Program Flies WirtualDub mpegZ plugins Tiếp tục cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt hoàn tất kích hoạt VirtualDub MPEG-2 . Chọn Video Compression. hay đơn giản dùng tổ hợp Ctrl P Filters. Frame Rate. Color Depth. CtrkF CtrkR Compression. I . ctrl p Select Range. I Khi cửa sổ Compression xuất hiện tìm và chọn dòng ffdshow Video Codec đã được cài ở bước trước . ffdshow Vktẹo. Codec CCESP Fetch ị Intel deo Intel IndeoỊR Video I nte I ndeo Video Inte Indeo Video Haw Trong cửa sổ mới của ffdshow chọn Tab Decoder chọn Codecs. Trong cửa sổ codec bên phải .