TAILIEUCHUNG - CHỈ XÁC (Kỳ 1)

Tên Việt Nam: Vị thuốc Chỉ sác còn gọi Trái gìa của quả Trấp, Đường xác, Nô lệ, Thương xác, Đổng đình nô lệ (Hòa Hán dược khảo) Tác Dụng Dược Lý: . Chỉ thực và Chỉ xác đều có tác dụng cường tim, tăng hoists áp do thành phần chủ yếu là Neohesperidin nhưng không làm tăng nhịp tim. Thuốc có tác dụng co mạch, tăng lực cản của tuần hoàn ngoại vi, tăng co bóp của cơ tim, tăng lượng cGMP của cơ tim và huyết tương nơi chuột nhắt. Chỉ thực còn có tác dụng tăng lưu. | CHỈ XÁC Kỳ 1 . iLi Tên Việt Nam Vị thuốc Chỉ sác còn gọi Trái gìa của quả Trấp Đường xác Nô lệ Thương xác Đông đình nô lệ Hòa Hán dược khảo . Tác Dụng Dược Lý . Chỉ thực và Chỉ xác đều có tác dụng cường tim tăng hoists áp do thành phần chủ yếu là Neohesperidin nhưng không làm tăng nhịp tim. Thuốc có tác dụng co mạch tăng lực cản của tuần hoàn ngoại vi tăng co bóp của cơ tim tăng lượng cGMP của cơ tim và huyết tương nơi chuột nhắt. Chỉ thực còn có tác dụng tăng lưu lượng máu của động mạch vành não và thận nhưng máu của động mạch đùi lại giảm Trung Dược Học . Nước sắc Chỉ thực và Chỉ xác đều có tác dụng ức chế cơ trơn ruột cô lập của chuột nhắt chuột lang và thỏ nhưng đối với chó đã được gây rò dạ dày và ruột thì thuốc lại có tác dụng hưng phấn làm cho nhịp co bóp của ruột và dạ dày tăng. Đó cũng là cơ sở dược lý của thuốc dùng để trị chứng dạ dày sa xuống dạ dày gĩan lòi dom sa trực trường. Kết quả thực nghiệm cho thấy Chỉ thực và Chỉ xác vừa có tác dụng làm giảm trương lực cơ trơn của ruột và chống co thắt vừa có thể hưng phấn làm tăng nhu động ruột do trạng thái chức năng cơ thể nồng độ thuốc và súc vật thực nghiệm khác nhau mà có tác dụng cả hai mặt ngược nhau như vậy dùng thuốc để điều chỉnh sự rối loạn chức năng đường tiêu hóa ở trạng thái bệnh lý là tốt Trung Dược Học . Nước sắc Chỉ thực và Chỉ xác có tác dụng hưng phấn rõ rệt đối với tử cung thỏ có thai hoặc chưa có thai cô lập hoặc không nhưng đối với tử cung chuột nhắt cô lập lại có tác dụng ức dụng hưng phấn tử cung của thuốc phù hợp với kết quả điều trị chứng tử cung sa có kết quả trên lâm sàng Trung Dược Học . Tính vị Vị đắng tính hàn Bản Kinh . Vị chua hơi hàn không độc Biệt Lục . Vị đắng cay Dược Tính Bản Thảo . Vị đắng tính hơi hàn Trung Dược Học . Vị đắng tính hơi lạnh. Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . Quy kinh Vào kinh Vị Tỳ Bản Thảo Kinh Sơ . Vào kinh Tâm Tỳ Lôi Công Bào Chế Dược tính Giải . Vào kinh Can Tỳ Bản Thảo Tái Tân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN